22/08/2022

Vi søker flere dyktige folk

Har du erfaring fra regnskaps eller revisorbransjen og ønsker bli en del av en dyktig gjeng regnskapsførere? Stillingannonse på https://www.finn.no/267774929 Da har vi en mulighet du ikke kan gå glipp av! Arbeidsgiver: Brumunddal Regnskap AS Stillingstittel: […]
06/01/2021

Kundebrev

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse:
02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  

Nyheter fra Regnskap Norge

31/01/2023

Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon

Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar. Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon Source: Regnskap Norge
30/01/2023

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere. Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak? Source: Regnskap Norge
30/01/2023

Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris

Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis. Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris Source: Regnskap Norge
25/01/2023

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Ny økonomiforskrift til barnehageloven Source: Regnskap Norge
25/01/2023

Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen. Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter Source: Regnskap Norge
24/01/2023

Regnskap Norge har fått ny forside

Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer. Regnskap Norge har fått ny forside Source: Regnskap Norge
23/01/2023

Etterutdanningskravet

Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer. Etterutdanningskravet Source: Regnskap Norge
20/01/2023

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret. Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard Source: Regnskap Norge
20/01/2023

PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder

Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer. PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder Source: Regnskap Norge
18/01/2023

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar

Løsningen er foreløpig kun tilrettelagt for utenlandske opplysningspliktige. Norske opplysningspliktige får tilgang senere. Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen er klar Source: Regnskap Norge
18/01/2023

Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke. Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres Source: Regnskap Norge
17/01/2023

Har du kontroll på kvaliteten?

Kvalitet og kontroll er tema når Martine Aas Dale gjester Regnskap Norge-podden. Har du kontroll på kvaliteten? Source: Regnskap Norge
11/01/2023

Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet

Slike regnskapsforetak må innen 1. mars 2023 registreres i Foretaksregisteret og i Regnskapsførerregisteret. Nye registreringsplikter for enkeltpersonforetak som driver regnskapsvirksomhet Source: Regnskap Norge
10/01/2023

Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22. Veiledningen om pensjonsforutsetninger er oppdatert Source: Regnskap Norge
10/01/2023

Disse regnskapsstandardene endrer seg

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av ny regnskapslov. Disse regnskapsstandardene endrer seg Source: Regnskap Norge
09/01/2023

Ny god regnskapsføringsskikk er fastsatt

Den nye standarden er sanksjonert av styrene bak Bransjestandardutvalget. Standarden gjelder fra 1. januar 2023, likt som ikrafttredelsen av den nye regnskapsførerloven. Ny god regnskapsføringsskikk er fastsatt Source: Regnskap Norge
05/01/2023

Regnskap Norges bidrag til et netto nullutslippssamfunn – status 2022

Lave utslipp fra kontordrift og potensiale for reduserte utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon er stikkord. Regnskap Norges bidrag til et netto nullutslippssamfunn – status 2022 Source: Regnskap Norge
04/01/2023

Reglene for innleie via bemanningsforetak strammes inn fra 1. april 2023

Faste og direkte stillinger skal være hovedregelen, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Reglene for innleie via bemanningsforetak strammes inn fra 1. april 2023 Source: Regnskap Norge
31/01/2023

Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon

Når skal de nye mva-meldingene innleveres? Her får du svar. Nye mva-meldinger i 2023: Frister og viktig informasjon Source: Regnskap Norge
30/01/2023

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere. Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak? Source: Regnskap Norge
30/01/2023

Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris

Regnskapsførerne driver daglig med rådgivning – alt for ofte gratis. Slik blir du en god rådgiver – og slik setter du riktig pris Source: Regnskap Norge
25/01/2023

Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Ny økonomiforskrift til barnehageloven Source: Regnskap Norge
25/01/2023

Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen. Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter Source: Regnskap Norge
24/01/2023

Regnskap Norge har fått ny forside

Den nye forsiden hjelper deg med å få oversikt over aktuelle kurs, nyheter, fagstoff og arrangementer. Regnskap Norge har fått ny forside Source: Regnskap Norge
23/01/2023

Etterutdanningskravet

Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer. Etterutdanningskravet Source: Regnskap Norge
20/01/2023

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard

Fastsettelsen om at 5 % ekstra arbeidsgiveravgift skal gjelde i alle soner, inkludert på Svalbard, er nå endret. Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder ikke på Svalbard Source: Regnskap Norge