14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]
09/06/2017

Ny rådgiver og autorisert regnskapsfører

1. mars 2017 styrket vi i Brumunddal Regnskap AS vår kompetanse og kapasitet ved ansettelse av Hans Otto Skaug (53) som rådgiver og autorisert regnskapsfører. Hans Otto har lang erfaring fra bransjen med bl.a. økonomisk rådgivning, […]
02/02/2017

Kundebrev III 2016

I dette kundebrevet hvor vi også varsler prisendring så vil dere finne flere aktuelle nyheter. Vi oppfordrer til å lese mer om de nyhetssakene som berører dere ved å klikke på linken i PDF. Ta gjerne […]
04/11/2016
Kundebrevet for høsten 2016 tar for seg flere viktige fagartikkler i tillegg til informasjon om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivere. Klikk deg inn på artikkelen for å laste det ned som PDF.

Nyheter fra Regnskap Norge

23/05/2019

Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover! Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag Source: Regnskap Norge
23/05/2019

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt. Har dine ansatte råd til «venner og […]
23/05/2019

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt. Har dine ansatte råd til «venner og […]
22/05/2019

Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020. Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid Source: Regnskap Norge
22/05/2019

Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020. Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid Source: Regnskap Norge
22/05/2019

Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866. Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner Source: Regnskap Norge
22/05/2019

Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866. Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner Source: Regnskap Norge
21/05/2019

SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018. SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter Source: Regnskap Norge
21/05/2019

SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018. SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter Source: Regnskap Norge
15/05/2019

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene. Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring Source: Regnskap Norge
15/05/2019

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene. Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen. Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen. Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %. Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %. Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Slik blir den nye arveloven

Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019. Slik blir den nye arveloven Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Slik blir den nye arveloven

Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019. Slik blir den nye arveloven Source: Regnskap Norge
10/05/2019

Finansdepartementet snur om personalforsikringer

Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før. Finansdepartementet snur om personalforsikringer Source: Regnskap Norge
23/05/2019

Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover! Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag Source: Regnskap Norge
23/05/2019

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt. Har dine ansatte råd til «venner og […]
23/05/2019

Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?

Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt. Har dine ansatte råd til «venner og […]
22/05/2019

Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020. Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid Source: Regnskap Norge
22/05/2019

Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020. Personalbilletter – Transportsektoren får mer tid Source: Regnskap Norge
22/05/2019

Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866. Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner Source: Regnskap Norge
22/05/2019

Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866. Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner Source: Regnskap Norge
21/05/2019

SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018. SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter Source: Regnskap Norge