PERSONVERN

Personvernerklæring Brumunddal Regnskap AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Brumunddal Regnskap AS samler inn og bruker
personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn
opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler
personopplysninger. Brumunddal Regnskap AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens
behandling av personopplysninger.
1. Kunde- og leverandøropplysninger: Brumunddal Regnskap AS behandler
personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er
nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som
behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.
Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem og slettes senest 5 år etter
avslutning av kundeforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er
Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b).
Databehandleravtaler med Brumunddal Regnskap AS:
1. Konsulenttjenester fra Brumunddal Regnskap AS er ikke egnet for å reguleres i
databehandleravtale.
2. Regnskapstjenester fra Brumunddal Regnskap AS, er regulert i en egen
oppdragsavtale og databehandleravtale ihht. Regnskap Norge sin
bransjestandard.

2. Informasjon om potensielle kunder: Brumunddal Regnskap AS lagrer
kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder,
som virksomheters nettside eller brønnøysundregisteret, eller basert på visittkort eller
korrespondanse med representanter for bedriften. Formålet med denne behandlingen av
personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre
tjenester og koordinere dette markedsarbeidet. Personopplysningene til potensielle
kunder slettes innen 2 år etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres
et kundeforhold – eller samtykke til videre lagring er gitt. Det rettslige grunnlaget for
denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.f (jfr EUs personvernforordning §
6.1f).
1. Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene: På Brumunddal
Regnskap AS sin nettside www.brdal-regnskap.no logger vi informasjon om alle
besøkende. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til deg som
enkeltperson. Vi bruker informasjonskapsler slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og
optimalisering av nettsidene. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å
følge instruksjonene for sletting i din nettleser.
2. Personaladministrasjon: Brumunddal Regnskap AS behandler
personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Opplysninger som
behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger,
evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.
Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest ett år etter at
vedkommende søkte på stilling hos Brumunddal Regnskap AS, med mindre
vedkommende blir ansatt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er

Personopplysningsloven § 8.a og § 8.b (jfr.EUs personvernforordning § 6.1c og
§ 6.1b.)

3. Datasikkerhet: Selskapet Procano AS drifter Brumunddal Regnskap AS sine systemer på
sine servere og oppbevarer dermed Brumunddal Regnskap AS sine persondata.
Samarbeidet er regulert av en databehandleravtale og Procano AS utleverer ikke
opplysninger til tredjeparter.
4. Den registrertes rettigheter: Brumunddal Regnskap AS sin behandling av
personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs
personvernforordning(GDPR))
1. Rett til innsyn: Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling
av personopplysninger Brumunddal Regnskap AS foretar, samt grunnleggende
informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne
personvernerklæringen.
2. Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger: Dersom Brumunddal
Regnskap AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige,
ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at
Brumunddal Regnskap AS skal rette, supplere eller slette de mangelfulle
opplysningene. Brumunddal Regnskap AS skal om mulig sørge for at feilen ikke
får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.
3. Dataportabilitet: Individet har eiendomsrett over egen data. Det betyr at man kan
kreve å få ta med seg egen data fra et selskap til et annet. Rettigheten gjelder
kun egne opplysninger som den registrert selv har gitt til den
behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har
generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.

5. Kontaktinformasjon: Har du spørsmål til denne personvernerklæringen? Ta kontakt med:
post@brdal-regnskap.no Om du mener at Brumunddal Regnskap AS ikke har overholdt
dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til
tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets
kontaktinfo: www.datatilsynet.no