02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]
09/06/2017

Ny rådgiver og autorisert regnskapsfører

1. mars 2017 styrket vi i Brumunddal Regnskap AS vår kompetanse og kapasitet ved ansettelse av Hans Otto Skaug (53) som rådgiver og autorisert regnskapsfører. Hans Otto har lang erfaring fra bransjen med bl.a. økonomisk rådgivning, […]

Nyheter fra Regnskap Norge

30/03/2020

Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med

Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020! Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med Source: Regnskap Norge
29/03/2020

Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft

Fra lørdag 28. mars er det tillatt med elektronisk avholdelse av styremøter, generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv. Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft Source: Regnskap Norge
27/03/2020

Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt

Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter. Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt Source: Regnskap Norge
27/03/2020

Tredje krisepakke – ny fristendring varsles

Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin. Tredje krisepakke – ny fristendring varsles Source: Regnskap Norge
27/03/2020

Ny kompensasjonsordning til næringslivet inkluderer utgifter til regnskapsføring

Næringslivet skal få kompensert fra Staten utgifter som husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring. I tillegg har det kommet flere tiltak og avklaringer. Ny kompensasjonsordning til næringslivet inkluderer utgifter til regnskapsføring […]
27/03/2020

Nødhjelp til bedriftene

I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen, som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Nødhjelp til bedriftene Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?

Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme. Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet? Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Kriselån til SMB-markedet

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes? Kriselån til SMB-markedet Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet

Bedrifter med interne regnskapsavdelinger er hardere rammet av koronakrisen enn regnskapsbransjen. Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?

Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Arbeidsgiver må sende særskilt melding til skattekontoret. Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering? Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist. Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Videomøte – hva bør du tenke på?

Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart. Videomøte – hva bør du tenke på? Source: Regnskap Norge
25/03/2020

Neste krisepakke må inneholde sterkere lut

Bedriftene trenger at staten trår til med direkte tilskudd. Gjør som danskene og innfør en kompensasjonsordning for dekning av faste kostnader, mener Regnskap Norge. Neste krisepakke må inneholde sterkere lut Source: Regnskap Norge
25/03/2020

Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt

Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren. Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt Source: Regnskap Norge
24/03/2020

Regnskapsbransjen har få permitteringer i uke 12

Regnskap Norge måler jevnlig konsekvensene koronaviruset har for bransjen. Regnskapsbransjen har få permitteringer i uke 12 Source: Regnskap Norge
23/03/2020

Dispensasjon fra SAF-T-eksport ved forsinkelser relatert til koronaviruset

Bokføringspliktige skal etter 1.1.2020 kunne levere en standardisert SAF-T-fil ved varslede bokettersyn. Hindringer i å kunne levere, som oppstår som følge av effekten av koronaviruset, kvalifiserer til dispensasjon uten søknad. Dispensasjon fra SAF-T-eksport ved forsinkelser relatert […]
20/03/2020

Vi gjør alt vi kan for å levere det dere medlemmer trenger nå

Vi informerer fortløpende på hjemmesiden, tilrettelegger for tettere dialog med medlemmene, og utarbeider kundebrev. Vi har også dialog med myndighetene og konkurransetilsynet. Vi gjør alt vi kan for å levere det dere medlemmer trenger nå Source: […]
20/03/2020

Foreldre får dobbelt så mye omsorgspenger

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene. Foreldre får dobbelt så mye omsorgspenger Source: Regnskap Norge
30/03/2020

Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med

Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020! Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med Source: Regnskap Norge
29/03/2020

Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft

Fra lørdag 28. mars er det tillatt med elektronisk avholdelse av styremøter, generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv. Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft Source: Regnskap Norge
27/03/2020

Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt

Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter. Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt Source: Regnskap Norge
27/03/2020

Tredje krisepakke – ny fristendring varsles

Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin. Tredje krisepakke – ny fristendring varsles Source: Regnskap Norge
27/03/2020

Ny kompensasjonsordning til næringslivet inkluderer utgifter til regnskapsføring

Næringslivet skal få kompensert fra Staten utgifter som husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring. I tillegg har det kommet flere tiltak og avklaringer. Ny kompensasjonsordning til næringslivet inkluderer utgifter til regnskapsføring […]
27/03/2020

Nødhjelp til bedriftene

I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen, som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Nødhjelp til bedriftene Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?

Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme. Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet? Source: Regnskap Norge
26/03/2020

Kriselån til SMB-markedet

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes? Kriselån til SMB-markedet Source: Regnskap Norge