21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]
09/06/2017

Ny rådgiver og autorisert regnskapsfører

1. mars 2017 styrket vi i Brumunddal Regnskap AS vår kompetanse og kapasitet ved ansettelse av Hans Otto Skaug (53) som rådgiver og autorisert regnskapsfører. Hans Otto har lang erfaring fra bransjen med bl.a. økonomisk rådgivning, […]
02/02/2017

Kundebrev III 2016

I dette kundebrevet hvor vi også varsler prisendring så vil dere finne flere aktuelle nyheter. Vi oppfordrer til å lese mer om de nyhetssakene som berører dere ved å klikke på linken i PDF. Ta gjerne […]
04/11/2016
Kundebrevet for høsten 2016 tar for seg flere viktige fagartikkler i tillegg til informasjon om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivere. Klikk deg inn på artikkelen for å laste det ned som PDF.
04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:

Nyheter fra Regnskap Norge

12/11/2018

Regnskap Norge flytter til nye lokaler

Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2. Regnskap Norge flytter til nye lokaler Source: Regnskap Norge
09/11/2018

Christines hilsen uke 45

Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende. Christines hilsen uke 45 Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart. Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring. Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn? Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven?

Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger. Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven? Source: Regnskap Norge
07/11/2018

Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager? Julen 2018: Har […]
02/11/2018

Christines hilsen uke 44

Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum. Christines hilsen uke 44 Source: Regnskap Norge
31/10/2018

Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder

Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen. Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra […]
31/10/2018

Er det likelønn i regnskapsbransjen?

Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt […]
26/10/2018

Christines hilsen uke 43

Vi har hatt sirkulær økonomi på agendaen denne uken – både på Stortinget og i samarbeidsmøte med Høgskolen Innlandet. Christines hilsen uke 43 Source: Regnskap Norge
25/10/2018

ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer

Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner. ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer Source: […]
25/10/2018

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere

Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter. Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere Source: […]
23/10/2018

Utdanningsnivået øker blant autoriserte

Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå. Utdanningsnivået øker blant autoriserte Source: Regnskap Norge
19/10/2018

Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det. Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått? Source: Regnskap Norge
18/10/2018

Christines hilsen uke 42

Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport. Christines hilsen uke 42 Source: Regnskap Norge
17/10/2018

Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall?

I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader. Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall? Source: Regnskap Norge
17/10/2018

Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i Statsbudsjettet 2019

Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkerheten for skattytere. Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i Statsbudsjettet 2019 Source: Regnskap Norge
16/10/2018

Lønnsstatistikk 2018

Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før. Lønnsstatistikk 2018 Source: Regnskap Norge
12/11/2018

Regnskap Norge flytter til nye lokaler

Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2. Regnskap Norge flytter til nye lokaler Source: Regnskap Norge
09/11/2018

Christines hilsen uke 45

Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende. Christines hilsen uke 45 Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart. Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring. Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn? Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven?

Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger. Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven? Source: Regnskap Norge
07/11/2018

Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager? Julen 2018: Har […]
02/11/2018

Christines hilsen uke 44

Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum. Christines hilsen uke 44 Source: Regnskap Norge
31/10/2018

Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder

Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen. Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra […]