06/01/2021

Kundebrev

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse:
02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]

Nyheter fra Regnskap Norge

15/01/2021

Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk

Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt. Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk Source: Regnskap Norge
15/01/2021

Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon

Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål. Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon Source: Regnskap Norge
14/01/2021

Forslag om endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak. Forslag om endringer i regnskapsloven Source: Regnskap Norge
14/01/2021

Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr. Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis Source: Regnskap Norge
13/01/2021

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – ordningen forlenges til 1. juli

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli. Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – ordningen forlenges til 1. juli Source: Regnskap Norge
13/01/2021

Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet

Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken. Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet Source: Regnskap Norge
12/01/2021

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Regjeringen forlenger permitteringsperioden Source: Regnskap Norge
12/01/2021

Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak

Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften. Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak Source: Regnskap Norge
12/01/2021

Kompensasjonsordning 2 – kalkulator, oppstilling og dokumentasjon

Beregningskalkulatoren kan om ønskelig brukes til å dokumentere innholdet i søknaden og pålagte kontrollhandlinger. Kompensasjonsordning 2 – kalkulator, oppstilling og dokumentasjon Source: Regnskap Norge
11/01/2021

Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom

Nemdas tidligere vedtak om fradrag ble opphevet da staten møtte staten i retten. Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom Source: Regnskap Norge
11/01/2021

Regnskap Norge-podden: Hvor sikre er dine og kundenes data?

Etisk hacker og leder av Red Team i PWC, Nicolai Grødum, er gjest i denne episoden. Regnskap Norge-podden: Hvor sikre er dine og kundenes data? Source: Regnskap Norge
06/01/2021

Kompensasjonsordning 2 – forlenger ordningen ut april

Opposisjonen uttaler at de vil ha forlenge ordningen ytterligere. Kompensasjonsordning 2 – forlenger ordningen ut april Source: Regnskap Norge
06/01/2021

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2020-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe. Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021 Source: Regnskap Norge
06/01/2021

Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021

Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser. Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021 Source: Regnskap Norge
06/01/2021

Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2021

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt litt fra 2020. Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2021 Source: Regnskap Norge
05/01/2021

Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger

Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd sendes inn. Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger Source: Regnskap Norge
22/12/2020

Kompensasjonsordning 2 – slik fungerer tilskuddsordningen

Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021. Kompensasjonsordning 2 – slik fungerer tilskuddsordningen Source: Regnskap Norge
22/12/2020

Julehilsen 2020 (med sang)

Kjære medlem i Regnskap Norge og ambassadør for regnskapsbransjen. Julehilsen 2020 (med sang) Source: Regnskap Norge
15/01/2021

Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk

Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt. Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk Source: Regnskap Norge
15/01/2021

Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon

Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål. Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon Source: Regnskap Norge
14/01/2021

Forslag om endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak. Forslag om endringer i regnskapsloven Source: Regnskap Norge
14/01/2021

Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr. Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis Source: Regnskap Norge
13/01/2021

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – ordningen forlenges til 1. juli

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli. Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – ordningen forlenges til 1. juli Source: Regnskap Norge
13/01/2021

Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet

Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken. Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet Source: Regnskap Norge
12/01/2021

Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Regjeringen forlenger permitteringsperioden Source: Regnskap Norge
12/01/2021

Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak

Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften. Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak Source: Regnskap Norge