02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]
09/06/2017

Ny rådgiver og autorisert regnskapsfører

1. mars 2017 styrket vi i Brumunddal Regnskap AS vår kompetanse og kapasitet ved ansettelse av Hans Otto Skaug (53) som rådgiver og autorisert regnskapsfører. Hans Otto har lang erfaring fra bransjen med bl.a. økonomisk rådgivning, […]

Nyheter fra Regnskap Norge

03/06/2020

Forklarbar kunstig intelligens gir tillit

Stadig flere regnskapsførere og teknologer tar til orde for at kunstig intelligens vil dominere bokføringen i den nære fremtiden. Men tør vi stole på maskinens beslutninger? Forklarbar kunstig intelligens gir tillit Source: Regnskap Norge
02/06/2020

Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer

Resultater fra del to av teknologiundersøkelsen 2020 Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fristen for april utsettes til onsdag 3. juni

Arbeids- og sosialdepartementet lyttet til innspill og gir noen ekstra dager til å sende inn søknader. Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fristen for april utsettes til onsdag 3. juni Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Endringer i permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte. Endringer i permitteringsordningen Source: […]
29/05/2020

Ektefeller i felles bedrift – manuelle søknader til NAV

Mange møter manglende kjennskap hos NAVs kontaktsenter til rutine vedrørende kompensasjonsordning for tapt inntekt. Her er forslag til manuell skriftlig søknad. Ektefeller i felles bedrift – manuelle søknader til NAV Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene

Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet. Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb Source: Regnskap Norge
28/05/2020

Visma har fått meldeplikt

Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet. Visma har fått meldeplikt Source: Regnskap Norge
28/05/2020

Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020

Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni. Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020 Source: Regnskap Norge
28/05/2020

Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året. Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt Source: Regnskap Norge
28/05/2020

Folketrygdens grunnbeløp fastsettes til høsten

Grunnbeløpet fastsettes i trygdeoppgjøret og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020. Folketrygdens grunnbeløp fastsettes til høsten Source: Regnskap Norge
28/05/2020

Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt

Visma må informere tilsynet dersom de kjøper flere regnskapssystemer Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt Source: Regnskap Norge
27/05/2020

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres

NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden. Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres Source: Regnskap […]
27/05/2020

Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke

Fristen er derfor 31. mai for alle skattytere også i år. Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke Source: Regnskap Norge
26/05/2020

Utvidet rett til egenmelding oppheves

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden. Utvidet rett til egenmelding oppheves Source: Regnskap Norge
25/05/2020

Regnskap Norge starter podkast

Regnskap Norge-podden er lansert! Kristin Clemet gjester første episode. Regnskap Norge starter podkast Source: Regnskap Norge
22/05/2020

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift

NAV går ikke med på å utsette søknadsfristen, og ektefeller til næringsdrivende kan søke manuelt. Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift Source: Regnskap Norge
20/05/2020

Påvirkningsarbeid, møte med Kristin Clemet og elektronisk generalforsamling

Det er gledelig at myndighetene lytter til innspill, og en styrke at vi er flere som jobber for bedre tiltak for de små og mellomstore bedriftene. Påvirkningsarbeid, møte med Kristin Clemet og elektronisk generalforsamling Source: Regnskap […]
03/06/2020

Forklarbar kunstig intelligens gir tillit

Stadig flere regnskapsførere og teknologer tar til orde for at kunstig intelligens vil dominere bokføringen i den nære fremtiden. Men tør vi stole på maskinens beslutninger? Forklarbar kunstig intelligens gir tillit Source: Regnskap Norge
02/06/2020

Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer

Resultater fra del to av teknologiundersøkelsen 2020 Kartlegging av markedet for salg av regnskapssystemer Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fristen for april utsettes til onsdag 3. juni

Arbeids- og sosialdepartementet lyttet til innspill og gir noen ekstra dager til å sende inn søknader. Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fristen for april utsettes til onsdag 3. juni Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Endringer i permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte. Endringer i permitteringsordningen Source: […]
29/05/2020

Ektefeller i felles bedrift – manuelle søknader til NAV

Mange møter manglende kjennskap hos NAVs kontaktsenter til rutine vedrørende kompensasjonsordning for tapt inntekt. Her er forslag til manuell skriftlig søknad. Ektefeller i felles bedrift – manuelle søknader til NAV Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene

Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet. Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene Source: Regnskap Norge
29/05/2020

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb Source: Regnskap Norge
28/05/2020

Visma har fått meldeplikt

Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet. Visma har fått meldeplikt Source: Regnskap Norge