06/01/2021

Kundebrev

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse:
02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]

Nyheter fra Regnskap Norge

03/03/2021

Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring

Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine. Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring Source: Regnskap Norge
25/02/2021

Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden. Stortinget med flere endringer i krisetiltakene Source: Regnskap Norge
25/02/2021

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020. Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret Source: […]
23/02/2021

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området. Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser Source: Regnskap Norge
22/02/2021

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer – fra hjemmekontor. Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at […]
18/02/2021

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag. Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer Source: Regnskap Norge
18/02/2021

Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking Source: Regnskap Norge
16/02/2021

Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser

Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS. Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser Source: Regnskap Norge
15/02/2021

Regnskap Norge-podden: Teknologi som forenkler

Hva kreves av ledelsen og virksomheten når teknologi er driveren? Regnskap Norge-podden: Teknologi som forenkler Source: Regnskap Norge
12/02/2021

Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling

Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS. Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling Source: Regnskap […]
12/02/2021

SAF-T ett år etter

Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt? SAF-T ett år etter Source: Regnskap Norge
10/02/2021

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år. Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter Source: Regnskap Norge
08/02/2021

Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge

Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen. Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge Source: Regnskap Norge
05/02/2021

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres

Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021. Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres Source: Regnskap Norge
04/02/2021

Ny registreringsløsning for merverdiavgift – nedstengning av samordnet registermelding del 2

Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider. Ny registreringsløsning for merverdiavgift – nedstengning av samordnet registermelding del 2 Source: Regnskap Norge
03/02/2021

Kalkulatorer TIL HJELP FOR beregning av tilskudd

Vi har laget Excel-kalkulatorer du kan benytte til å kvalifisere søkere, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid. Kalkulatorer TIL HJELP FOR beregning av tilskudd Source: Regnskap Norge
03/02/2021

Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger

Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften. Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger Source: Regnskap Norge
03/02/2021

Kompensasjonsordning 2 – skatte- og regnskapsmessig periodisering

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig. Kompensasjonsordning 2 – skatte- og regnskapsmessig periodisering Source: Regnskap Norge
03/03/2021

Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring

Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine. Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring Source: Regnskap Norge
25/02/2021

Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden. Stortinget med flere endringer i krisetiltakene Source: Regnskap Norge
25/02/2021

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020. Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret Source: […]
23/02/2021

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området. Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser Source: Regnskap Norge
22/02/2021

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer – fra hjemmekontor. Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at […]
18/02/2021

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag. Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer Source: Regnskap Norge
18/02/2021

Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking Source: Regnskap Norge
16/02/2021

Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser

Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS. Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser Source: Regnskap Norge