28/02/2024

Hva skjer med RF-1022 i ny skattemelding?

Skjema RF-1022 er erstattet med kontrolloppstilling. Se hvem som skal levere kontrolloppstilling i skattemeldingen og hva den skal inneholde her. Hva skjer med RF-1022 i ny skattemelding? Source: Regnskap Norge
20/02/2024

Alt du må vite om uttaksmerverdiavgift i egenregiprosjekter

Hvilke virksomheter må beregne uttaksmerverdiavgift? Hva utløser uttaksplikt? Og hvordan beregne merverdiavgiftsgrunnlaget? Dette og mer får du svar på her. Alt du må vite om uttaksmerverdiavgift i egenregiprosjekter Source: Regnskap Norge
20/02/2024

Alt du må vite om uttaksmerverdiavgift i egenregiprosjekter

Hvilke virksomheter må beregne uttaksmerverdiavgift? Hva utløser uttaksplikt? Og hvordan beregne merverdiavgiftsgrunnlaget? Dette og mer får du svar på her. Alt du må vite om uttaksmerverdiavgift i egenregiprosjekter Source: Regnskap Norge
16/02/2024

Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising

Tidligere rapporteringsskjema RF-1123 er erstattet med temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende». Temaet har flere felt enn det selskapene skal bruke for inntektsåret 2023. Enkelte felter er frivillig å fylle ut. Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising Source: Regnskap Norge
16/02/2024

Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising

Tidligere rapporteringsskjema RF-1123 er erstattet med temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende». Temaet har flere felt enn det selskapene skal bruke for inntektsåret 2023. Enkelte felter er frivillig å fylle ut. Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising Source: Regnskap Norge
16/02/2024

Utsetter vedtak om EUs åpenhetslov etter uventet u-sving

EUs aktsomhetsdirektiv Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD eller CS3D) skulle endelig vedtas 9. februar 2024, men ble brått utsatt etter tyske og italienske innvendinger. Utsetter vedtak om EUs åpenhetslov etter uventet u-sving Source: Regnskap Norge
16/02/2024

Utsetter vedtak om EUs åpenhetslov etter uventet u-sving

EUs aktsomhetsdirektiv Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD eller CS3D) skulle endelig vedtas 9. februar 2024, men ble brått utsatt etter tyske og italienske innvendinger. Utsetter vedtak om EUs åpenhetslov etter uventet u-sving Source: Regnskap Norge