19/06/2024

Utvidede krav fra 1. juli til arbeidsavtalen

Hvordan innholdet i arbeidsavtalene inkludert eventuelle vedlegg formuleres, vil være av avgjørende betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvidede krav fra 1. juli til arbeidsavtalen Source: Regnskap Norge
19/06/2024

Stortinget har vedtatt forenklinger for små foretak

Økte terskelverdier for små foretak skal være balansesum på 84 millioner kroner og salgsinntekter på 168 millioner kroner. Ca 3.000 flere selskaper kan følge forenklede regnskapsregler for små foretak etter lovendring. Stortinget har vedtatt forenklinger for små foretak Source: Regnskap Norge
10/06/2024

Hvordan henger lønn, HR og regnskap sammen?

Stadig flere regnskapsforetak tilbyr lønns- og HR-tjenester til kundene. Men hvordan henger egentlig lønn og HR sammen med regnskap? Få svar i fersk podcast-episode. Hvordan henger lønn, HR og regnskap sammen? Source: Regnskap Norge
28/05/2024

Høringssvar om utflyttingsskatten

Regnskap Norge støtter ikke at utflyttingsskatten må betales innen 12 år, og mener forslaget kan være EØS-stridig. Høringssvar om utflyttingsskatten Source: Regnskap Norge