02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]
09/06/2017

Ny rådgiver og autorisert regnskapsfører

1. mars 2017 styrket vi i Brumunddal Regnskap AS vår kompetanse og kapasitet ved ansettelse av Hans Otto Skaug (53) som rådgiver og autorisert regnskapsfører. Hans Otto har lang erfaring fra bransjen med bl.a. økonomisk rådgivning, […]

Nyheter fra Regnskap Norge

17/01/2020

Sammen er vi ustoppelige

De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg. Sammen er vi ustoppelige Source: Regnskap Norge
17/01/2020

A-melding – ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser

Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding. A-melding – ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser Source: Regnskap Norge
17/01/2020

Hvitvasking – innhente legitimasjon på kjent kunde?

Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming. Hvitvasking – innhente legitimasjon på kjent kunde? Source: Regnskap Norge
16/01/2020

Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet

Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet. Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet Source: Regnskap Norge
16/01/2020

Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020

Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver. Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge
10/01/2020

Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt. Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres Source: Regnskap Norge
10/01/2020

En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon. En kundeorientert og relevant regnskapsbransje Source: Regnskap Norge
10/01/2020

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles. Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge
06/01/2020

Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner. Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge
06/01/2020

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger. Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019 Source: Regnskap Norge
03/01/2020

Godt nytt år!

På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull. Godt nytt […]
02/01/2020

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020 Source: Regnskap Norge
30/12/2019

Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert – 60 foretak får kontroll i januar

Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020. Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert – 60 foretak får kontroll i januar Source: Regnskap Norge
20/12/2019

Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde. Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge
18/12/2019

Årsoppgjøret for 2019 – sjekkliste til kundene

Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig? Årsoppgjøret for 2019 – sjekkliste til kundene Source: Regnskap Norge
17/12/2019

Endringer i rutiner for betalingsoppdrag

Regnskap Norge har de siste ukene fått mange henvendelser fra våre medlemmer vedrørende endring i praksis når det gjelder godkjenning av betalingsoppdrag i DNB. Endringer i rutiner for betalingsoppdrag Source: Regnskap Norge
17/12/2019

Takseringsregler for 2019

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019. Takseringsregler for 2019 Source: Regnskap Norge
17/12/2019

Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?

Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav. Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav? Source: Regnskap Norge
17/01/2020

Sammen er vi ustoppelige

De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg. Sammen er vi ustoppelige Source: Regnskap Norge
17/01/2020

A-melding – ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser

Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding. A-melding – ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser Source: Regnskap Norge
17/01/2020

Hvitvasking – innhente legitimasjon på kjent kunde?

Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming. Hvitvasking – innhente legitimasjon på kjent kunde? Source: Regnskap Norge
16/01/2020

Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet

Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet. Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet Source: Regnskap Norge
16/01/2020

Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020

Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver. Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge
10/01/2020

Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt. Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres Source: Regnskap Norge
10/01/2020

En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon. En kundeorientert og relevant regnskapsbransje Source: Regnskap Norge
10/01/2020

Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles. Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge