06/01/2021

Kundebrev

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse:
02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
14/01/2019

Forberedelser til årsoppgjøret

Se vedlagte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding:
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
21/01/2018

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse PRISJUSTERING Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen. […]

Nyheter fra Regnskap Norge

08/07/2021

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september. Bli med på Forenklingskonferansen 2021 Source: Regnskap Norge
07/07/2021

Hør på podkast i sommer

Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna. Hør på podkast i sommer Source: Regnskap Norge
01/07/2021

Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året. Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres Source: Regnskap Norge
30/06/2021

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder. Angivelse av rabatter i salgsdokumentet Source: Regnskap Norge
30/06/2021

Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift

De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning. Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift Source: Regnskap Norge
29/06/2021

Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger

Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres. Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger Source: Regnskap Norge
29/06/2021

Slutt for rettsrådmonopolet

Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen. Slutt for rettsrådmonopolet Source: Regnskap Norge
29/06/2021

Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger

Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt. Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger Source: Regnskap Norge
28/06/2021

Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer!

Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til. Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer! Source: Regnskap Norge
25/06/2021

Resultater kvalitetskontrollen 2020

Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona. Resultater kvalitetskontrollen 2020 Source: Regnskap Norge
25/06/2021

Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus

Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av. Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus Source: Regnskap Norge
25/06/2021

Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit

Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant. Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit Source: Regnskap Norge
24/06/2021

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles. Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen Source: Regnskap Norge
24/06/2021

Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet

Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet Source: Regnskap Norge
24/06/2021

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021. Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges Source: […]
24/06/2021

Pensjon fra første krone

Det er lagt frem lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger. Pensjon fra første krone Source: Regnskap Norge
24/06/2021

Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres

Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022. Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres Source: Regnskap Norge
24/06/2021

Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges

Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021. Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges Source: Regnskap Norge
08/07/2021

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september. Bli med på Forenklingskonferansen 2021 Source: Regnskap Norge
07/07/2021

Hør på podkast i sommer

Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna. Hør på podkast i sommer Source: Regnskap Norge
01/07/2021

Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året. Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres Source: Regnskap Norge
30/06/2021

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder. Angivelse av rabatter i salgsdokumentet Source: Regnskap Norge
30/06/2021

Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift

De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning. Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift Source: Regnskap Norge
29/06/2021

Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger

Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres. Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger Source: Regnskap Norge
29/06/2021

Slutt for rettsrådmonopolet

Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen. Slutt for rettsrådmonopolet Source: Regnskap Norge
29/06/2021

Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger

Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt. Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger Source: Regnskap Norge