Bokføring

Balanse i regnskapet

Det stilles strenge krav til bokføring for en bedrift av Skattemyndighetene – uansett størrelse på virksomheten. Regnskapet og bokføringen er grunnlaget som viser den økonomiske statusen for bedriften. Da dette kan være vanskelig å holde seg oppdatert på, er det mange som velger å engasjerer en autorisert regnskapsfører. Brumunddal Regnskap har god og oppdatert kompetanse på dette området.

Rådgiving

Økonomisk og skattemessig rådgivning

Våre ansatte møter din virksomhet med et genuint ønske om at dere skal lykkes og oppnå økt effektivitet. Sammen kan vi utarbeide en plan hvor vi utfyller virksomhetens målsetninger og behov, både på kort og lang sikt. Våre kunder får en fast kontaktperson som raskt vil svare på henvendelser, som da er med på å skape et godt samarbeid og sterke resultater basert på tett kontakt og god oppfølgning.

Remittering

Vi kan ta oss av betalinger for våre kunder på en effektiv måte.

Remittering betyr å betale fakturaer og regninger fra et regnskapssystem, der en liste med fakturaer blir eksportert til et venteregister i banken. Kort forklart handler det om å spare tid og penger på å automatisere og forenkle betalinger og postering i forbindelse med faktura.

Lønnskjøring

Beregning og rådgivning innen lønn, samt oppfølging av pålagte rapporteringer.

En bedrift har mange viktige områder, en av de er å sørge for at deres ansatte får lønn til riktig tidspunkt. Da det stadig er endringer i satser, rapporteringer og oppgaveplikter i tillegg til nye krav, gjør dette lønnskjøringen avansert.


Fakturering

Registrere og sende ut faktura

Vårt system er klart for utsending av elektronisk faktura til stat, kommune og andre som krever det. Ønsker dere å registre og sende ut faktura selv så ta kontakt med oss før dere eventuelt kjøper et fakturaprogram. Vi kan i de fleste tilfellene anbefale å bruke Visma Webfaktura som bestilles via oss, da denne er direkte integrert i vårt økonomisystem. Vi gir gjerne en demo av Visma Webfaktura.

Årsregnskap

Ligningspapirer og årsregnskap

Årsregnskap gir oversikt og formidler nyttig informasjon om årets økonomiske hendelser og redegjør for virksomhetens situasjon. Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet. Det er stadig endringer av regelverk i forhold til skatt og regnskap, noe som kan gjøre det vanskelig og tidskrevende å fylle ut ligningspapirer og årsregnskap. Våre ansatte har lang erfaring, kombinert med kontinuerlig faglige oppdateringer, gode rutiner, samt moderne dataløsninger.