02/02/2017

Kundebrev III 2016

I dette kundebrevet hvor vi også varsler prisendring så vil dere finne flere aktuelle nyheter. Vi oppfordrer til å lese mer om de nyhetssakene som berører dere ved å klikke på linken i PDF. Ta gjerne […]
04/11/2016
Kundebrevet for høsten 2016 tar for seg flere viktige fagartikkler i tillegg til informasjon om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivere. Klikk deg inn på artikkelen for å laste det ned som PDF.
04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:
21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.

Nyheter fra Regnskap Norge

10/11/2020

Egen støtteordning til store publikumsåpne arrangementer

Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det. Egen støtteordning til store publikumsåpne arrangementer Source: Regnskap Norge
10/11/2020

Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Autorisert regnskapsfører og revisor får helt sentral rolle i den nye ordningen. Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall Source: Regnskap Norge
09/11/2020

Lønnsstatistikk 2020

Vi Lønnsstatistikk 2020 Source: Regnskap Norge
06/11/2020

Nytt drosjeregelverk trådte i kraft 1. november

Skatteetaten med klar anbefaling om å bruke regnskapsfører. Dette for å sikre at alt gjøres riktig. Nytt drosjeregelverk trådte i kraft 1. november Source: Regnskap Norge
05/11/2020

Veiledning om utkontraktering

Finanstilsynet har utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på. Veiledning om utkontraktering Source: Regnskap Norge
05/11/2020

Lønnstilskudd – oppdragsbekreftelse

Bistår dere kunder med å søke eller bekrefte søknader om lønnstilskudd? Her finner du en oppdragsbekreftelse. Lønnstilskudd – oppdragsbekreftelse Source: Regnskap Norge
05/11/2020

Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er næringslivets fastlege

Møt utfordrer, sivilingeniør, gründer og daglig leder i Sum, Roar Voll, om regnskapsførerens rolle og mulighetsrommet for bransjen. Regnskap Norge-podden: Regnskapsføreren er næringslivets fastlege Source: Regnskap Norge
05/11/2020

Har du rett overføringsgrunnlag for personopplysninger?

Schrems II-dommen i EU stoppet effektivt mange overføringer av personopplysninger til land utenfor EØS. Hva betyr dommen, skal jeg vente og se – eller brette opp ermene? Har du rett overføringsgrunnlag for personopplysninger? Source: Regnskap Norge
04/11/2020

Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats. Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger Source: Regnskap Norge
04/11/2020

Faktaside om regnskapsbransjen

Vi har satt opp en egen faktaside om regnskapsbransjen. Her finner du oversikt over omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, priser, Faktaside om regnskapsbransjen Source: Regnskap Norge
02/11/2020

Lønnstilskuddsordningen – husk fristen 5. november

Fristen for å søke om lønnstilskudd for permitterte ansatte som ble tatt tilbake i arbeid i juli og august er 5. november. Lønnstilskuddsordningen – husk fristen 5. november Source: Regnskap Norge
30/10/2020

Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides

Ordningen utvides med to måneder, til ut februar. Kravet til omsetningsfall senkes til 30 prosent, støtteandelen økes til 60 prosent og det øvre taket på tilskudd heves. Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides Source: Regnskap Norge
30/10/2020

Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår Source: Regnskap Norge
30/10/2020

Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten. Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november Source: Regnskap Norge
29/10/2020

Kompensasjon faste kostnader – hjelpeskjemaer til regnskapsførers bekreftelse

Vi har laget skjemaer som kan være til hjelp når regnskapsfører skal bekrefte søknader om kompensasjon. Kompensasjon faste kostnader – hjelpeskjemaer til regnskapsførers bekreftelse Source: Regnskap Norge
29/10/2020

Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene

Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av bekreftelse til søknadene. Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene Source: Regnskap Norge
29/10/2020

Kompensasjon faste kostnader – siste frist 31. oktober

Siste frist for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober. Kompensasjon faste kostnader – siste frist 31. oktober Source: Regnskap Norge
29/10/2020

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fra 80 til 60 prosent dekning

Reduksjonen får virkning for november og desember 2020. Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – fra 80 til 60 prosent dekning Source: Regnskap Norge
19/11/2020

Testartikkel

Test Testartikkel Source: Regnskap Norge
19/11/2020

Snart fem års oppbevaringstid også for tolldokumentasjon

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år. Snart fem års oppbevaringstid også for tolldokumentasjon Source: Regnskap Norge
19/11/2020

Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år. Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon Source: Regnskap Norge
18/11/2020

Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder. Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav Source: Regnskap Norge
16/11/2020

Enighet på Stortinget om nye korona-tiltak

Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og videreføring av lav momssats på 6 prosent første halvår 2021. Enighet på Stortinget om nye korona-tiltak Source: Regnskap Norge
12/11/2020

Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg

Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg. Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg […]
12/11/2020

SAF-T regnskapsfil skal kunne leveres

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass. SAF-T regnskapsfil skal kunne leveres Source: Regnskap Norge
11/11/2020

Nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

For de som har søkt om midlertidig utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav legges det opp til nedbetaling i 6 månedlige terminer. Nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav Source: Regnskap Norge