04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:
21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.
21/01/2016

Bilagsbehandling – hjelpeskjemaer

Nederst på vår hjemmeside (det svarte feltet) har vi lagt ut noen skjemaer som vi mener kan hjelpe dere med å tilrettelegge for regnskapsfører og sikre god dokumentasjon. Dette gjelder kontantkvitteringer (også betalt med bankkort) og […]
21/01/2016

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Hovedregelen […]

Nyheter fra Regnskap Norge

29/08/2019

Betalingsoppdrag – høyere bevissthet om risiko og gode rutiner bør på plass

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet. Betalingsoppdrag – høyere bevissthet om risiko og gode rutiner bør på plass Source: Regnskap Norge
29/08/2019

Nytt skybasert regnskapssystem?

Seks ting å vurdere når du skal investere i nytt system. Nytt skybasert regnskapssystem? Source: Regnskap Norge
29/08/2019

Nytt skybasert regnskapssystem?

Seks ting å vurdere når du skal investere i nytt system. Nytt skybasert regnskapssystem? Source: Regnskap Norge
29/08/2019

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene. Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019 Source: Regnskap Norge
29/08/2019

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019

20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene. Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019 Source: Regnskap Norge
28/08/2019

Utdeling av ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse

Lovendring er vedtatt, men når blir det mulig å gjennomføre utdelinger basert på mellombalanse? Utdeling av ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse Source: Regnskap Norge
28/08/2019

Utdeling av ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse

Lovendring er vedtatt, men når blir det mulig å gjennomføre utdelinger basert på mellombalanse? Utdeling av ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse Source: Regnskap Norge
28/08/2019

Teknologi i en sirkulær økonomi

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi utfordrer finansiering, forretningsmodeller og rapporteringen fra bedriftene. Hvilke teknologiske utfordringer gir dette? Teknologi i en sirkulær økonomi Source: Regnskap Norge
28/08/2019

Teknologi i en sirkulær økonomi

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi utfordrer finansiering, forretningsmodeller og rapporteringen fra bedriftene. Hvilke teknologiske utfordringer gir dette? Teknologi i en sirkulær økonomi Source: Regnskap Norge
22/08/2019

Likestilling i årsberetningen – regnskapsloven er endret

I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der. Likestilling i årsberetningen – regnskapsloven er endret Source: Regnskap Norge
22/08/2019

Likestilling i årsberetningen – regnskapsloven er endret

I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der. Likestilling i årsberetningen – regnskapsloven er endret Source: Regnskap Norge
22/08/2019

Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge

Vi har fått på plass fagansvarlig for merverdiavgift. Frokostseminar om rådgiverdialog fylte lokalene våre denne uken – dette gjør vi mer av! Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge Source: Regnskap Norge
22/08/2019

Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge

Vi har fått på plass fagansvarlig for merverdiavgift. Frokostseminar om rådgiverdialog fylte lokalene våre denne uken – dette gjør vi mer av! Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge Source: Regnskap Norge
22/08/2019

Plattformisering

Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med regnskapsbransjen? Plattformisering Source: Regnskap Norge
22/08/2019

Plattformisering gir nye forretningsmuligheter

Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med regnskapsbransjen? Plattformisering gir nye forretningsmuligheter Source: Regnskap Norge
21/08/2019

Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten. Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september Source: Regnskap Norge
21/08/2019

Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten. Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september Source: Regnskap Norge
16/08/2019

Det er ingen skam å snu!

Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer.  Det er ingen skam å snu! Source: Regnskap Norge
05/09/2019

Overskudd 2019 ble tidenes største bransjetreff

Jubileumskonferansen var en hyllest til regnskapsbransjen, utviklingen så langt og det som kommer, og ble en verdig markering av en stolt 50-årsjubilant. Overskudd 2019 ble tidenes største bransjetreff Source: Regnskap Norge
05/09/2019

Hvordan får vi et bærekraftig næringsliv?

Et synonym til bærekraft er utholdenhet. Hva er holdbarheten til kloden vår? Det kommer mye an på hvor bærekraftig utvikling vi har. Hvordan får vi et bærekraftig næringsliv? Source: Regnskap Norge
05/09/2019

Beredskapsplaner i regnskapsbransjen

Det er ikke helt intuitivt hvordan en slik plan skal utarbeides, selve innholdet og vedlikehold av den. Og hva må du tenke på ved et driftsavbrudd? Beredskapsplaner i regnskapsbransjen Source: Regnskap Norge
03/09/2019

Årets Overskudd 2019

Vi gratulerer vinneren Bjørg Dalane! Årets Overskudd 2019 Source: Regnskap Norge
02/09/2019

KS Komplett beveger seg opp i skyen

Regnskap Norge introduserer KS Komplett som en skytjeneste. På kskomplett.no vil du finne veiledere og maler for effektiv og kvalitetssikret drift. Samtidig introduserer vi KS Komplett as a Service, en tjeneste hvor systemleverandører kan integrere seg […]
30/08/2019

Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet

Vi sees på Overskudd 2019 – det største bransjetreffet vårt noensinne!   Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet Source: Regnskap Norge
30/08/2019

Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet

Vi sees på Overskudd 2019 – det største bransjetreffet vårt noensinne!   Kontrollsesongen er i gang og jubileumskonferansen er rett rundt hjørnet Source: Regnskap Norge
29/08/2019

Her er finalistene til prisen Årets overskudd 2019

Vi gratulerer Bjørg Dalane, Åslaug Stadheim Ese og Henning Grindstuen! Her er finalistene til prisen Årets overskudd 2019 Source: Regnskap Norge