02/02/2017

Kundebrev III 2016

I dette kundebrevet hvor vi også varsler prisendring så vil dere finne flere aktuelle nyheter. Vi oppfordrer til å lese mer om de nyhetssakene som berører dere ved å klikke på linken i PDF. Ta gjerne […]
04/11/2016
Kundebrevet for høsten 2016 tar for seg flere viktige fagartikkler i tillegg til informasjon om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivere. Klikk deg inn på artikkelen for å laste det ned som PDF.
04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:
21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.

Nyheter fra Regnskap Norge

16/12/2019

Oppkjøp blant systemleverandørene fortsetter

Hva er konsekvensene for regnskapsbransjen og hva gjør Regnskap Norge? Oppkjøp blant systemleverandørene fortsetter Source: Regnskap Norge
16/12/2019

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe. Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020 Source: Regnskap Norge
13/12/2019

Forslag til ny revisorlov

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav. Forslag til ny revisorlov Source: Regnskap Norge
13/12/2019

Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging

Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten. Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging Source: Regnskap Norge
13/12/2019

Accountants can save the world

Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London. Accountants can save the world Source: Regnskap Norge
12/12/2019

Endringer i forenklet IFRS

Forskrift om forenklet IFRS er endret med virkning for 2019-regnskapet. Endringer i forenklet IFRS Source: Regnskap Norge
12/12/2019

Julegaver til ansatte og skatteplikt

Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig. Julegaver til ansatte og skatteplikt Source: Regnskap Norge
12/12/2019

SAF-T fra nyttår – hva må du tenke på?

Kontoplan og MVA-kodene må tilpasses SAF-T, og det bør testes om SAF-T-eksporten fungerer. SAF-T fra nyttår – hva må du tenke på? Source: Regnskap Norge
12/12/2019

Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2020

Fra og med 2020 gjelder satsene både innland og utland. Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2020 Source: Regnskap Norge
12/12/2019

Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2020

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019. Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2020 Source: Regnskap Norge
11/12/2019

Aksjonærregisteroppgaven 2019 – brevmal og sjekkliste

Sørg for å innhente opplysninger i god tid før fristen 31. januar 2020. Aksjonærregisteroppgaven 2019 – brevmal og sjekkliste Source: Regnskap Norge
10/12/2019

Hvem kan signere oppdragsavtaler?

Kan andre enn daglig leder signere oppdragsavtaler på vegne av regnskapsforetaket? Hvem kan signere oppdragsavtaler? Source: Regnskap Norge
10/12/2019

En god presentasjon minner om en fisk

Om du skal legge frem regnskap og budsjett for styret eller forklare den nye strategien for dine ansatte: God presentasjonsteknikk gjør ikke bare at budskapet når ut – det går også inn hos tilhørerne. En god […]
10/12/2019

Coworking – en hurtigvoksende momsbombe

Stadig færre vil sitte alene og jobbe. Coworking er derfor attraktivt for både leietakere og gårdeiere. Men fenomenet er en mva-bombe som gjør at alle involverte må holde tunga rett i munnen. Coworking – en hurtigvoksende […]
10/12/2019

Sterkere digitaliseringsmuskler og mer penger

Fra nyttår slås Difi og Altinn sammen og blir Digitaliseringsdirektoratet. Direktoratssjef Steffen Sutorius ønsker seg større økonomiske muskler og mer slagkraft til forenkling og digitalisering. Sterkere digitaliseringsmuskler og mer penger Source: Regnskap Norge
05/12/2019

Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen

Om å bidra til og forstå utviklingen i det store bildet – og å la seg inspirere av hverandre. Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen Source: Regnskap Norge
05/12/2019

Kundeorientering, teknologiinteresse og utvikling av menneskelig kompetanse

Fire gaseller er med i LederOppgjørets første kull. Vi har spurt dem om hva de lykkes med og hva de mener blir viktig fremover. Kundeorientering, teknologiinteresse og utvikling av menneskelig kompetanse Source: Regnskap Norge
03/12/2019

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Den største endringen handler om hvordan såkalte planendringsgevinster kan benyttes. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Source: Regnskap Norge
06/01/2020

Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner. Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge
06/01/2020

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger. Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019 Source: Regnskap Norge
03/01/2020

Godt nytt år!

På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull. Godt nytt […]
02/01/2020

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020 Source: Regnskap Norge
02/01/2020

Forberedelse til årsoppgjøret 2019

Årsoppgjøret for 2019 nærmer seg. For deg som næringsdrivende følger det flere plikter i forbindelse med årsskiftet – og vi som regnskapsfører skal utarbeide årsoppgjør, innlevere skattemelding og årsregnskap.
02/01/2020

Kundebrev 2019

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse
30/12/2019

Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert – 60 foretak får kontroll i januar

Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020. Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert – 60 foretak får kontroll i januar Source: Regnskap Norge
20/12/2019

Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde. Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020 Source: Regnskap Norge