04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:
21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.
21/01/2016

Bilagsbehandling – hjelpeskjemaer

Nederst på vår hjemmeside (det svarte feltet) har vi lagt ut noen skjemaer som vi mener kan hjelpe dere med å tilrettelegge for regnskapsfører og sikre god dokumentasjon. Dette gjelder kontantkvitteringer (også betalt med bankkort) og […]
21/01/2016

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Hovedregelen […]

Nyheter fra Regnskap Norge

10/05/2019

Finansdepartementet snur om personalforsikringer

Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før. Finansdepartementet snur om personalforsikringer Source: Regnskap Norge
09/05/2019

Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid

I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning. Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid Source: […]
09/05/2019

Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid

I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning. Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid Source: […]
09/05/2019

Gratulerer med dagen!

Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst. Gratulerer med dagen! Source: Regnskap Norge
09/05/2019

Gratulerer med dagen!

Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst. Gratulerer med dagen! Source: Regnskap Norge
09/05/2019

Webinar om revidert nasjonalbudsjett

Torsdag 16. februar oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett. Webinar om revidert nasjonalbudsjett Source: Regnskap Norge
09/05/2019

Webinar om revidert nasjonalbudsjett

Torsdag 16. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett. Webinar om revidert nasjonalbudsjett Source: Regnskap Norge
08/05/2019

Faktura for tilsynsavgift 2019

Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører. Faktura for tilsynsavgift 2019 Source: Regnskap Norge
08/05/2019

Faktura for tilsynsavgift 2019

Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører. Faktura for tilsynsavgift 2019 Source: Regnskap Norge
03/05/2019

Veiledning til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som forventes publisert fredag ettermiddag. Denne artikkelen oppdateres snarlig etter publiseringen. Veiledning til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser Source: Regnskap Norge
03/05/2019

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering. Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser […]
03/05/2019

Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret

Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019. Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret Source: Regnskap Norge
03/05/2019

Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret

Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019. Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret Source: Regnskap Norge
03/05/2019

Nå får du rabatt på nettkurs

Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media! Nå får du rabatt på nettkurs Source: Regnskap Norge
03/05/2019

Nå får du rabatt på nettkurs

Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media! Nå får du rabatt på nettkurs Source: Regnskap Norge
29/04/2019

Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten

Når staten saksøker staten i skattespørsmål, blir skattyteren selv bare en tilskuer til sin egen sak. Fem slike saker står for døren nå. Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten Source: Regnskap Norge
29/04/2019

Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten

Når staten saksøker staten i skattespørsmål, blir skattyteren selv bare en tilskuer til sin egen sak. Fem slike saker står for døren nå. Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten Source: Regnskap Norge
24/04/2019

Forenklinger på Arendalsuka 2019

Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken! Forenklinger på Arendalsuka 2019 Source: Regnskap Norge
21/05/2019

SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter

Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018. SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter Source: Regnskap Norge
15/05/2019

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene. Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring Source: Regnskap Norge
15/05/2019

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene. Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen. Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen. Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %. Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %. Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning Source: Regnskap Norge
14/05/2019

Slik blir den nye arveloven

Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019. Slik blir den nye arveloven Source: Regnskap Norge