04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:
21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.
21/01/2016

Bilagsbehandling – hjelpeskjemaer

Nederst på vår hjemmeside (det svarte feltet) har vi lagt ut noen skjemaer som vi mener kan hjelpe dere med å tilrettelegge for regnskapsfører og sikre god dokumentasjon. Dette gjelder kontantkvitteringer (også betalt med bankkort) og […]
21/01/2016

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Hovedregelen […]

Nyheter fra Regnskap Norge

21/10/2019

OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

OECD la nylig frem sitt forslag til internasjonale regler for selskapsbeskatning tilpasset en ny digital økonomi. Forslaget er en konsolidering av tre ulike forslag fra medlemsland. OECD foreslår nye skatteregler for multinasjonale digitale selskaper Source: Regnskap […]
18/10/2019

Lederoppgjøret er i gang!

Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene. Lederoppgjøret er i gang! Source: Regnskap Norge
17/10/2019

Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen

Regnskap Norge etablerer et nytt forum for deg som jobber med digital utvikling på strategisk og forretningsmessig nivå i regnskapsbedrifter. Vi søker deg som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen Source: Regnskap Norge
16/10/2019

Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020

Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet når Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet. Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020 Source: Regnskap Norge
11/10/2019

Endringer i NRS 16 Årsberetning

Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning. Endringer i NRS 16 Årsberetning Source: Regnskap Norge
11/10/2019

Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter

I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for små og mellomstore bedrifter. Ny strategi for en enklere hverdag for småbedrifter Source: Regnskap Norge
10/10/2019

Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?

Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det en manko på forenklinger for næringslivet. Hvor er forenklingene i statsbudsjettet? Source: Regnskap Norge
10/10/2019

Statsbudsjettet 2020 – endringer i Skattefunn-regelen

Regjeringen foreslår flere endringer i Skattefunn-reglene. De foreslåtte endringene vil få virkning fra inntektsåret 2020. Statsbudsjettet 2020 – endringer i Skattefunn-regelen Source: Regnskap Norge
10/10/2019

Statsbudsjettet 2020: 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes

Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak. Statsbudsjettet 2020: 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes Source: Regnskap Norge
10/10/2019

Statsbudsjettet 2020: 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes

Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak. Statsbudsjettet 2020: 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes Source: Regnskap Norge
10/10/2019

Dispensasjonsadgang SAF-T

Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet. Dispensasjonsadgang SAF-T Source: Regnskap Norge
10/10/2019

Dispensasjonsadgang SAF-T

Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet. Dispensasjonsadgang SAF-T Source: Regnskap Norge
09/10/2019

Opptak av webinar om statsbudsjettet

Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? Nå kan du se opptaket. Opptak av webinar om statsbudsjettet Source: Regnskap Norge
09/10/2019

Opptak av webinar om statsbudsjettet

Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? Nå kan du se opptaket. Opptak av webinar om statsbudsjettet Source: Regnskap Norge
09/10/2019

Moms og forenklinger

Skattedirektør Hans Christian Holte har loset Skatteetaten gjennom endringer og sammenslåinger i seks år. Her forteller han litt om prioriteringene for sin neste seksårsperiode. Moms og forenklinger Source: Regnskap Norge
09/10/2019

– Naturalytelser til ansatte er årets store tema

De nye reglene rundt naturalytelser til ansatte er en snakkis i økonomi- og regnskapsavdelinger overalt. Advokat Harald Breivik holder kurs i reglene over hele landet, men han hadde helst sett at det ikke var nødvendig i […]
09/10/2019

Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper

Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i […]
07/10/2019

Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett

Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet. Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett Source: Regnskap Norge
01/11/2019

Fagkompetansen din er verdifull!

Med kompetansen og innsikten om virksomhetene er du en kjempegod støtte for kundene dine. Bruk fordelen til det fulle. Fagkompetansen din er verdifull! Source: Regnskap Norge
31/10/2019

Personalbilletter – transportsektoren får utsatt skatteplikten nok en gang

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. juli 2020. Personalbilletter – transportsektoren får utsatt skatteplikten nok en gang Source: Regnskap Norge
31/10/2019

Global Reporting Initiative – en kort innføring

Å rapportere godt på bærekraft vil kunne bli et konkurransefortrinn. Om ikke lenge vil det også være et krav. Hvordan skal virksomhetene rapportere? Global Reporting Initiative – en kort innføring Source: Regnskap Norge
31/10/2019

Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land

Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning. Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land Source: Regnskap Norge
29/10/2019

Fradrag for mva på rivningskostnader

Skatteklagenemnda har nylig behandlet to saker om fradrag for kostnader til rivning av bygg. Til tross for at sakene ved første øyekast fremstår som relativt like er resultatet forskjellig. Fradrag for mva på rivningskostnader Source: Regnskap […]
25/10/2019

Lønnsnivå 2019

Hvor mye er det vanlig å tjene som autorisert regnskapsfører? Her finner du oversikt over lønnsnivå og kan selv velge sammenligningsgrunnlag i vår helt nye lønnskalkulator. Lønnsnivå 2019 Source: Regnskap Norge
24/10/2019

Fortsatt behov for forenklinger!

Umulige regler kan indikere at beslutningsgrunnlaget bør bedres. Vi har gitt innspill i media og på Stortinget, mens flere medlemmer har vært på de første samlingene av rådgiver- og lønn&HR-programmene. Fortsatt behov for forenklinger! Source: Regnskap […]
24/10/2019

Årsregnskap til Regnskapsregisteret – svært god utvikling

Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr. Årsregnskap til Regnskapsregisteret – svært god utvikling Source: Regnskap Norge