21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.
21/01/2016

Bilagsbehandling – hjelpeskjemaer

Nederst på vår hjemmeside (det svarte feltet) har vi lagt ut noen skjemaer som vi mener kan hjelpe dere med å tilrettelegge for regnskapsfører og sikre god dokumentasjon. Dette gjelder kontantkvitteringer (også betalt med bankkort) og […]
21/01/2016

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Hovedregelen […]
21/01/2016

Tips og råd til årsoppgjøret

Årsoppgjøret – Her er sjekklisten som alle næringsdrivende bør gjennomgå Virksomheten selv må bidra til at årsregnskapet blir à jour og korrekt derfor bør økonomiansvarlig i virksomheten gå gjennom nedenfor inntatte punkter som nyttige tips og […]

Nyheter fra Regnskap Norge

14/11/2018

Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser

Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser. Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser Source: Regnskap Norge
14/11/2018

Takseringsregler for 2018

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018. Takseringsregler for 2018 Source: Regnskap Norge
12/11/2018

Regnskap Norge flytter til nye lokaler

Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2. Regnskap Norge flytter til nye lokaler Source: Regnskap Norge
09/11/2018

Christines hilsen uke 45

Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende. Christines hilsen uke 45 Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart. Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring. Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn? Source: Regnskap Norge
08/11/2018

Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven?

Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger. Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven? Source: Regnskap Norge
07/11/2018

Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?

Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager? Julen 2018: Har […]
02/11/2018

Christines hilsen uke 44

Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum. Christines hilsen uke 44 Source: Regnskap Norge
31/10/2018

Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder

Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen. Gode råd på veien – Vegvesenet ønsker hjelp fra […]
31/10/2018

Er det likelønn i regnskapsbransjen?

Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt […]
26/10/2018

Christines hilsen uke 43

Vi har hatt sirkulær økonomi på agendaen denne uken – både på Stortinget og i samarbeidsmøte med Høgskolen Innlandet. Christines hilsen uke 43 Source: Regnskap Norge
25/10/2018

ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer

Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner. ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer Source: […]
25/10/2018

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere

Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter. Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere Source: […]
23/10/2018

Utdanningsnivået øker blant autoriserte

Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå. Utdanningsnivået øker blant autoriserte Source: Regnskap Norge
19/10/2018

Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det. Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått? Source: Regnskap Norge
18/10/2018

Christines hilsen uke 42

Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport. Christines hilsen uke 42 Source: Regnskap Norge
17/10/2018

Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall?

I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader. Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall? Source: Regnskap Norge
29/11/2018

Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen

Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene. Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i […]
29/11/2018

Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov

Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven. Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov Source: Regnskap Norge
29/11/2018

Christines hilsen uke 48

Den digitale omstillingen åpner opp for å løfte og styrke kvaliteter som er unike for oss mennesker. Nå er tiden for å dyrke kompetanser som relasjonsbygging og kommunikasjon. Christines hilsen uke 48 Source: Regnskap Norge
23/11/2018

Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet Source: Regnskap Norge
22/11/2018

Christines hilsen uke 47

Rekruttering til bransjen er på Regnskap Norge sin agenda. Vi jobber aktivt med høyskoler og universiteter for å sikre regnskapsvirksomhetene dyktige medarbeidere. Christines hilsen uke 47 Source: Regnskap Norge
20/11/2018

Prinsipputtalelse om rabatter i arbeidsforhold

Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp. Prinsipputtalelse om rabatter i arbeidsforhold Source: Regnskap Norge
20/11/2018

Dokumentasjon av sykepengerefusjoner

En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad. Dokumentasjon av sykepengerefusjoner Source: Regnskap Norge
16/11/2018

Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave

Nå har du mulighet til å bestille regelverksheftet som klikkbar pdf-versjon. Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave Source: Regnskap Norge