04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:
21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.
21/01/2016

Bilagsbehandling – hjelpeskjemaer

Nederst på vår hjemmeside (det svarte feltet) har vi lagt ut noen skjemaer som vi mener kan hjelpe dere med å tilrettelegge for regnskapsfører og sikre god dokumentasjon. Dette gjelder kontantkvitteringer (også betalt med bankkort) og […]
21/01/2016

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Hovedregelen […]

Nyheter fra Regnskap Norge

26/12/2018

Overtidsarbeid i årsoppgjøret – behov for å søke om dispensasjon?

Årsoppgjøret står for døren, og behovet for å jobbe utover normalarbeidstid øker. Har ditt firma vurdert om dere må søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene? Overtidsarbeid i årsoppgjøret – behov for å søke om dispensasjon? Source: […]
20/12/2018

A-melding for desember 2018 – tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Påminnelse sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar. A-melding for desember 2018 – tvangsmulkt fra 24. januar Source: Regnskap Norge
19/12/2018

Åpningstider julen 2018

Vi gjør oppmerksom på at Regnskap Norge har redusert bemanning i romjulen. Åpningstider torsdag 27.12 og fredag 28.12 fra kl. 10 til 14. Åpningstider julen 2018 Source: Regnskap Norge
18/12/2018

Infoskriv om regelendringer fra 2019

Du vil også finne forslag til rutine om hvordan bedriften skal håndtere gaver, rabatter, arrangementer mv fra forretningsforbindelser. Infoskriv om regelendringer fra 2019 Source: Regnskap Norge
18/12/2018

Rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser

Fra nyttår får arbeidsgivere plikt til å innrapportere gaver, rabatter mv som arbeidstaker får fra tredjeparter. Her finner du forslag til rutine og skjema for rapportering av mottak av ytelse. Rutine for håndtering av ytelser fra […]
18/12/2018

Forberedelse til årsoppgjøret – sjekkliste

Vi har laget en sjekkliste over de mest aktuelle forholdene næringsdrivende må informere om. Forberedelse til årsoppgjøret – sjekkliste Source: Regnskap Norge
17/12/2018

Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanseR

Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen. Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanseR Source: […]
17/12/2018

Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019

Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem gjennomføres ikke. Samtidig gjøres det enkelte andre forenklinger og justeringer i kontantsalgsreglene fra 1. januar 2019. Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019 Source: Regnskap Norge
14/12/2018

Christines hilsen uke 50

Utveksling av kunnskap og erfaringer gjør oss sterkere. Det vitner denne ukens ERFA-ledersamling, myndighetsmøte om forenkling og kontaktmøte med Finanstilsynet om. Christines hilsen uke 50 Source: Regnskap Norge
14/12/2018

Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre

Posten skal inneholde formuesverdi for selskapet pr 01.01.2019, men denne verdien vil for mange selskaper ikke være klar innen leveringsfristen. Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre Source: Regnskap Norge
14/12/2018

Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting

I en prinsipputtalelse legges det til grunn at det ikke er nødvendig å vurdere om eiendeler og forpliktelser har særlig tilknytning til virksomheten i selskapet. Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting Source: Regnskap […]
14/12/2018

Forsinkelsesrenten øker til 8,75 prosent fra 1. januar 2019

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader beholdes på 380 kroner. Forsinkelsesrenten øker til 8,75 prosent fra 1. januar 2019 Source: Regnskap Norge
12/12/2018

Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer i 2018

Resultatene fra årets teknologiundersøkelse viser blant annet at antall regnskapsbedrifter som bruker 3 eller flere systemer har økt med 380 prosent på kun 2 år. Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer i 2018 Source: Regnskap […]
10/12/2018

Tips til bedriftens LinkedIn-profil

Verdens største kanal for nettverksbygging er en selvsagt arena for å gjøre bedriften bedre kjent. Bruker du bedriftsprofilen som et dynamisk markedsverktøy, kan du bygge en råsterk merkevare. Tips til bedriftens LinkedIn-profil Source: Regnskap Norge
10/12/2018

Bysykkeleventyret som tok av

De tre gründerne i UIP tenkte knapt på vekst da de overtok bysykkelkontrakten i Oslo. Tre sykkelsesonger senere har selskapet 130 ansatte i fire byer og to land, og snuser på å utvide tjenesteporteføljen. Først nå […]
10/12/2018

Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi

Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ikke har råd til at regnskaps- og finansbransjen står passive på sidelinjen. Heldigvis har lederne for begge bransjenes organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien. Setter alle ressurser inn på […]
07/12/2018

Foreldrepenger – Nå er det digital inntektsmelding som gjelder

4. desember startet overgangen fra papirbasert inntektsskjema til digital inntekstmelding. NAV melder at starten har vært forsiktig. Foreldrepenger – Nå er det digital inntektsmelding som gjelder Source: Regnskap Norge
07/12/2018

Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe?

Teknisk feil har dessverre medført at bestillinger av «Regelverk for regnskapsføring» ikke har kommet gjennom. Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe? Source: Regnskap Norge
14/01/2019

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse  
10/01/2019

Årsoppgjørets time

En hektisk periode er i gang. Årsoppgjørets time Source: Regnskap Norge
09/01/2019

Likevel begrensninger i adgangen til kontantfakturering?

Skattedirektoratet mener at adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantfakturaer likevel ikke gjelder for alle bokføringspliktige og alle typer kontantsalg. Likevel begrensninger i adgangen til kontantfakturering? Source: Regnskap Norge
08/01/2019

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18). Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18 Source: Regnskap Norge
07/01/2019

Hjelp dine kunder med pensjonsordningen

Mange kunder vet ikke at de kan få hjelp fra regnskapsfører til å administrere sine pensjonsordninger. Med Regnskap Norges samarbeidsavtale med Storebrand kan du enkelt holde oversikt og oppdatere bedriftenes pensjonsavtaler. I tillegg får kundene lavere […]
04/01/2019

Hele Norges økonomisjef

Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse. Regnskapsbransjen er en næring som utfører en utrolig viktig jobb for samfunnet og bedriftene. Hele Norges økonomisjef Source: Regnskap Norge
04/01/2019

Regelverksendringer innen skatt, avgift, bokføring og selskapsrett

Både Finansdepartementet og Næringsdepartementet har publisert oversikter over regelverksendringer som gjelder fra 1. januar 2019. Regelverksendringer innen skatt, avgift, bokføring og selskapsrett Source: Regnskap Norge
04/01/2019

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019

Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019 Source: Regnskap Norge