04/11/2016

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi […]
19/09/2016

Vi søker Autorisert regnskapsfører.

For å øke vår kapasitet og møte fremtidig vekst søker vi etter Autorisert regnskapsfører. Se stillingsutlysning på Finn.no:
21/06/2016

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien. Til tross for disse reglene […]
20/06/2016

Faksnummer utgår

Vår leverandør av teletjenester mener faks har gått ut på dato og vil ikke levere tjenesten lenger. Vi ber om at epost brukes heretter. Er det noen utfordringer vedr. dette så ta kontakt.
21/01/2016

Bilagsbehandling – hjelpeskjemaer

Nederst på vår hjemmeside (det svarte feltet) har vi lagt ut noen skjemaer som vi mener kan hjelpe dere med å tilrettelegge for regnskapsfører og sikre god dokumentasjon. Dette gjelder kontantkvitteringer (også betalt med bankkort) og […]
21/01/2016

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Hovedregelen […]

Nyheter fra Regnskap Norge

18/06/2019

Kunstig intelligens: Kan gi bedre innsikt i økonomien

– Foreløpig trumfer god regelstyring kunstig intelligens, men snart vil teknologi gi en mye bedre forståelse av hva tallene forteller om bedriftsøkonomien, sier Martin Vikesland. I dag leder han en regnskapsbedrift, etter 12 år som sjef […]
18/06/2019

Kunstig intelligens: Kan gi bedre innsikt i økonomien

– Foreløpig trumfer god regelstyring kunstig intelligens, men snart vil teknologi gi en mye bedre forståelse av hva tallene forteller om bedriftsøkonomien, sier Martin Vikesland. I dag leder han en regnskapsbedrift, etter 12 år som sjef […]
18/06/2019

Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi

Gjennom delingsøkonomien kan du allerede tjene penger på hytta, leiligheten og bilen din: Med fjong.com kan du også tjene penger på klærne dine. Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi Source: Regnskap Norge
18/06/2019

Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi

Gjennom delingsøkonomien kan du allerede tjene penger på hytta, leiligheten og bilen din: Med fjong.com kan du også tjene penger på klærne dine. Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi Source: Regnskap Norge
14/06/2019

Tusen takk for et fint årsmøte!

Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert. Tusen takk for et fint årsmøte! Source: Regnskap Norge
14/06/2019

Tusen takk for et fint årsmøte!

Vår første generalforsamling med elektronisk avstemming er gjennomført og Akademiet er lansert. Tusen takk for et fint årsmøte! Source: Regnskap Norge
14/06/2019

Finansdepartementet vant i Staten mot Staten

Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar […]
14/06/2019

Finansdepartementet vant i Staten mot Staten

Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar […]
14/06/2019

Forenklingskonferansen 2019

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet. Forenklingskonferansen 2019 Source: Regnskap Norge
14/06/2019

Forenklingskonferansen 2019

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk og bidraget den gir til forenklinger for næringslivet. Forenklingskonferansen 2019 Source: Regnskap Norge
13/06/2019

Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og konsekvenser for ulike co-workingkonsepter

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse vurdert forskjellige ytelser som typisk kan tilbys i et co-workingkonsept, og tatt stilling til avgiftsmessig behandling. Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og konsekvenser for ulike co-workingkonsepter Source: Regnskap Norge
13/06/2019

Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og konsekvenser for ulike co-workingkonsepter

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse vurdert forskjellige ytelser som typisk kan tilbys i et co-workingkonsept, og tatt stilling til avgiftsmessig behandling. Det merverdiavgiftsrettslige utleiebegrepet og konsekvenser for ulike co-workingkonsepter Source: Regnskap Norge
13/06/2019

Regnskap Norge og bransjen roses for sitt bidrag til forenklingsarbeidet

Årsmøtet 2019 er det femtiende av sitt slag. På foreningsdagen var det tydelig at det ikke bare er regnskapsbransjen som er i utvikling, men norsk økonomi i sin helhet. Regnskap Norge og bransjen roses for sitt […]
13/06/2019

Regnskap Norge og bransjen roses for sitt bidrag til forenklingsarbeidet

Årsmøtet 2019 er det femtiende av sitt slag. På foreningsdagen var det tydelig at det ikke bare er regnskapsbransjen som er i utvikling, men norsk økonomi i sin helhet. Regnskap Norge og bransjen roses for sitt […]
12/06/2019

Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019

Vi gratulerer Jarle Tveit, Roy Kristensen, May-Liz Christensen og Hanne Opsahl. Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019 Source: Regnskap Norge
12/06/2019

Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019

Vi gratulerer Jarle Tveit, Roy Kristensen, May-Liz Christensen og Hanne Opsahl. Ett ærestegn og tre hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2019 Source: Regnskap Norge
12/06/2019

Styret gjenvalgt under generalforsamlingen i Regnskap Norge

Vi gratulerer og ser frem til et godt samarbeid videre. Styret gjenvalgt under generalforsamlingen i Regnskap Norge Source: Regnskap Norge
12/06/2019

Styret gjenvalgt under generalforsamlingen i Regnskap Norge

Vi gratulerer og ser frem til et godt samarbeid videre. Styret gjenvalgt under generalforsamlingen i Regnskap Norge Source: Regnskap Norge
20/06/2019

Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes. Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument Source: Regnskap Norge
20/06/2019

Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes. Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument Source: Regnskap Norge
20/06/2019

Når millimeterregler står i veien

Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet. Når millimeterregler står i veien Source: Regnskap Norge
20/06/2019

Når millimeterregler står i veien

Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet. Når millimeterregler står i veien Source: Regnskap Norge
19/06/2019

Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli

Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt! Husk […]
19/06/2019

Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli

Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt! Husk […]
19/06/2019

Unngå å komme i ansvar i sommer!

Husk at når du ligger på en solseng på Kreta og mottar et hasteoppdrag fra kunden om bistand til betaling av faktura, så gjelder det samme profesjonsansvaret som om du hadde gjort jobben fra kontorstolen i […]
19/06/2019

Unngå å komme i ansvar i sommer!

Husk at når du ligger på en solseng på Kreta og mottar et hasteoppdrag fra kunden om bistand til betaling av faktura, så gjelder det samme profesjonsansvaret som om du hadde gjort jobben fra kontorstolen i […]