21/01/2016

Tips og råd til årsoppgjøret

Årsoppgjøret – Her er sjekklisten som alle næringsdrivende bør gjennomgå Virksomheten selv må bidra til at årsregnskapet blir à jour og korrekt derfor bør økonomiansvarlig i virksomheten gå gjennom nedenfor inntatte punkter som nyttige tips og […]

Nyheter fra Regnskap Norge

19/09/2019

Hva nå, Skatteetaten?

Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser. Hva nå, Skatteetaten? Source: Regnskap Norge
19/09/2019

Hva nå, Finansdepartementet?

Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser. Hva nå, Finansdepartementet? Source: Regnskap Norge
18/09/2019

Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven

Personopplysningsloven krever at du har god kontroll på informasjonen og rutinene i orden. Hva kreves? Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven Source: Regnskap Norge
18/09/2019

Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven

Personopplysningsloven krever at du har god kontroll på informasjonen og rutinene i orden. Hva kreves? Teknologiske aspekter ved personopplysningsloven Source: Regnskap Norge
17/09/2019

Nasjonal sikkerhetsmåned 2019

En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder! Nasjonal sikkerhetsmåned 2019 Source: Regnskap Norge
17/09/2019

Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte

En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder! Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte Source: Regnskap Norge
17/09/2019

Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte

En flott anledning til å styrke bevisstheten rundt IT-sikkerhet i regnskapsvirksomheten og hos dine kunder! Gratis opplæring i IT-sikkerhet for virksomheter under 20 ansatte Source: Regnskap Norge
13/09/2019

Høst er tiden for kompetansepåfyll!

Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter. Høst er tiden for kompetansepåfyll! Source: Regnskap Norge
13/09/2019

Høst er tiden for kompetansepåfyll!

Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter. Høst er tiden for kompetansepåfyll! Source: Regnskap Norge
12/09/2019

API – hverdagshelten få kjenner

Nesten hver gang du bruker en tjeneste på nettet våkner et API opp i bakgrunn uten at du vet det. Men hva gjør det? API – hverdagshelten få kjenner Source: Regnskap Norge
12/09/2019

API – hverdagshelten få kjenner

Nesten hver gang du bruker en tjeneste på nettet våkner et API opp i bakgrunn uten at du vet det. Men hva gjør det? API – hverdagshelten få kjenner Source: Regnskap Norge
11/09/2019

Forslag om innføring av én mva-sats

Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats. Forslag om innføring av én mva-sats Source: Regnskap Norge
11/09/2019

Forslag om innføring av én mva-sats

Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats. Forslag om innføring av én mva-sats Source: Regnskap Norge
10/09/2019

Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer

Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betalemerverdiavgift ved innførsel til Norge. Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer Source: Regnskap Norge
10/09/2019

Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer

Næringsdrivende og offentlige virksomheter som kjøper varer fra utlandet må som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel til Norge. Hvordan dokumentere, bokføre og rapportere mva ved innførsel av varer Source: Regnskap Norge
06/09/2019

For en fest!

Tusen takk til alle som kom – dere bidro til å gjøre årets konferanse til det største bransjetreffet noensinne. Jeg håper dere koste dere like mye som meg! For en fest! Source: Regnskap Norge
06/09/2019

For en fest!

Tusen takk til alle som kom – dere bidro til å gjøre årets konferanse til det største bransjetreffet noensinne. Jeg håper dere koste dere like mye som meg! For en fest! Source: Regnskap Norge
05/09/2019

Utbytte basert på mellombalanse som ikke er revidert

Når iverksettes den vedtatte lovendringen? Artikkelen erstatter upresis artikkel fra 28. august. Utbytte basert på mellombalanse som ikke er revidert Source: Regnskap Norge
07/10/2019

– Naturalytelser til ansatte er årets store tema

De nye reglene rundt naturalytelser til ansatte er en snakkis i økonomi- og regnskapsavdelinger overalt. Advokat Harald Breivik holder kurs i reglene over hele landet, men han hadde helst sett at det ikke var nødvendig i […]
07/10/2019

Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper

Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i […]
03/10/2019

Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk?

Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på. Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk? Source: Regnskap Norge
03/10/2019

Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk?

Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på. Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk? Source: Regnskap Norge
03/10/2019

Webinar om statsbudsjettet

Tirsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2020. Webinar om statsbudsjettet Source: Regnskap Norge
03/10/2019

Webinar om statsbudsjettet

Tirsdag 8. oktober oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i statsbudsjettet 2020. Webinar om statsbudsjettet Source: Regnskap Norge
03/10/2019

43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt

Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger. 43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt Source: Regnskap Norge
03/10/2019

43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt

Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger. 43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt Source: Regnskap Norge