21/01/2016

Bilagsbehandling – hjelpeskjemaer

Nederst på vår hjemmeside (det svarte feltet) har vi lagt ut noen skjemaer som vi mener kan hjelpe dere med å tilrettelegge for regnskapsfører og sikre god dokumentasjon. Dette gjelder kontantkvitteringer (også betalt med bankkort) og […]
21/01/2016

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Hovedregelen […]
21/01/2016

Tips og råd til årsoppgjøret

Årsoppgjøret – Her er sjekklisten som alle næringsdrivende bør gjennomgå Virksomheten selv må bidra til at årsregnskapet blir à jour og korrekt derfor bør økonomiansvarlig i virksomheten gå gjennom nedenfor inntatte punkter som nyttige tips og […]

Nyheter fra Regnskap Norge

07/05/2020

Kildeskatt på lønnsområdet – viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk

Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering. Kildeskatt på lønnsområdet – viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk Source: Regnskap Norge
07/05/2020

Innspill til kompensasjonsordningen til myndighetene og i media

Medlemsundersøkelsen belyser den økonomiske allmenntilstanden i næringslivet og er god dokumentasjon når vi løfter problemstillinger og løsningsforslag. Innspill til kompensasjonsordningen til myndighetene og i media Source: Regnskap Norge
07/05/2020

Bransjen holder seg frisk, men tviler på at kompensasjonsordningen er riktig medisin for kundene!

Vi gjør opp status for uke 18 og går kompensasjonsordningen nærmere etter i sømmene. Bransjen holder seg frisk, men tviler på at kompensasjonsordningen er riktig medisin for kundene! Source: Regnskap Norge
07/05/2020

Kontantstøtte til næringsdrivende – avklaringer fra NAV

Vi har har fått svar fra NAV på en del spørsmål knyttet til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Kontantstøtte til næringsdrivende – avklaringer fra NAV Source: Regnskap Norge
07/05/2020

Det haster med levering av mva-meldinger for 1. termin 2020

Vi har fått bekreftet fra Skattedirektoratet at skatteetaten starter skjønnsfastsettelse rundt 20. mai. Det er også risiko for ileggelse av tilleggsskatt. Det haster med levering av mva-meldinger for 1. termin 2020 Source: Regnskap Norge
06/05/2020

Regnskap Norges forslag til endringer i kompensasjonsordningen

Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Regnskap Norges forslag til endringer i kompensasjonsordningen Source: Regnskap Norge
06/05/2020

Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall

Regnskap Norge har gitt innspill til Finansdepartementet om lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall Source: Regnskap Norge
06/05/2020

Beregningsmodell for utmåling av kompensasjon til selvstendig næringsdrivende

Beregningsmodell i Excel er nå klar til bruk! Beregningsmodell for utmåling av kompensasjon til selvstendig næringsdrivende Source: Regnskap Norge
04/05/2020

Skattlegging av naturalytelser – for fjerde gang får transportnæringen utsettelse

Fristen for å tilpasse seg de nye reglene forlenges til 1. januar 2021. Skattlegging av naturalytelser – for fjerde gang får transportnæringen utsettelse Source: Regnskap Norge
04/05/2020

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon. Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere Source: Regnskap Norge
04/05/2020

Kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon. Kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende og frilansere Source: Regnskap Norge
04/05/2020

Arbeidsgiveravgift – 4 % reduksjon i tredje termin

Satsendringen gjøres på grunnlaget i tredje termin (mai og juni) og arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) er utsatt til 15. august. […]
04/05/2020

FORLENGET Frist for skattefri omdanning i 2020

På grunn av koronakrisen utsettes fristen for å omdanne til aksjeselskap fra 1. juli til 1. september. FORLENGET Frist for skattefri omdanning i 2020 Source: Regnskap Norge
30/04/2020

Kompensasjonsordningen – til glede og besvær

Mange av dere har hendene fulle med å bistå kundene med søknad om kontantstøtte. Dere er en kjemperessurs for hele samfunnet, og fortjener en god klapp på skuldra inn i langhelgen. Kompensasjonsordningen – til glede og […]
30/04/2020

Kompensasjonsordningen for næringslivet – indirekte rammet av pålegg om stenging

Skal foretak som indirekte rammes av statlig pålegg om stenging, forholde seg til justeringsfaktor på 80 eller 90 prosent ved dekning av sine faste uunngåelige kostnader? Kompensasjonsordningen for næringslivet – indirekte rammet av pålegg om stenging […]
30/04/2020

Nytt avstemmingsskjema for MVA er lagt ut i KS Komplett

Vi har utarbeidet et nytt avstemmingsskjema som ivaretar at lav mva-sats er redusert fra 12 % til 6 % fra 1. april til og med 31. oktober. Nytt avstemmingsskjema for MVA er lagt ut i KS […]
29/04/2020

Korona: Dette er reglene for ferie og feriepenger

Når kan du ta ferie? Kan allerede planlagt ferie endres av arbeidsgiver? Har du rett til ferie ved permittering? Få svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen. Korona: Dette er reglene for ferie […]
28/04/2020

Kompensasjonsordningen – egenandelen halveres

Endringen vil gjøre at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen. Kompensasjonsordningen – egenandelen halveres Source: Regnskap Norge
22/05/2020

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift

NAV går ikke med på å utsette søknadsfristen, og ektefeller til næringsdrivende kan søke manuelt. Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift Source: Regnskap Norge
20/05/2020

Påvirkningsarbeid, møte med Kristin Clemet og elektronisk generalforsamling

Det er gledelig at myndighetene lytter til innspill, og en styrke at vi er flere som jobber for bedre tiltak for de små og mellomstore bedriftene. Påvirkningsarbeid, møte med Kristin Clemet og elektronisk generalforsamling Source: Regnskap […]
19/05/2020

Feriepengeutbetaling i tredje termin omfattes av redusert arbeidsgiveravgift

Feriepenger som utbetales i mai eller juni gir fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift. Lønnstrekk for ferie må skje samtidig. Feriepengeutbetaling i tredje termin omfattes av redusert arbeidsgiveravgift Source: Regnskap Norge
19/05/2020

Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. Arbeidsgiver må i stedet gi informasjon til NAV om permitterte som skal ha lønnskompensasjon. Ordning for lønnskompensasjon klar i juni Source: Regnskap Norge
19/05/2020

Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai

Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes ut fra 15. mai 2020. Årets tilsynsavgift er kr. 1 885 for hver autorisert regnskapsfører. Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai Source: Regnskap Norge
18/05/2020

Kompensasjonsordning faste kostnader – bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Skattedirektoratet har publisert veileder i hvilke kontrollhandlinger bekreftelser skal bygge på. Kompensasjonsordning faste kostnader – bekreftelse fra regnskapsfører og revisor Source: Regnskap Norge
15/05/2020

Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert

Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten. Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert Source: Regnskap […]
15/05/2020

Skjønnsfastsettelser og tilleggsskatt for 1. termin 2020 utsettes

Skattedirektoratet snur og avventer bruk av sanksjoner for 1. termin. Skjønnsfastsettelser og tilleggsskatt for 1. termin 2020 utsettes Source: Regnskap Norge