– Dagens MVA-system må oppdateres
07/10/2019
Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper
09/10/2019
Vis alle

Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett

Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de største nyhetene for næringslivet.
Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett
Source: Regnskap Norge