Skatte- og avgiftsopplegget 2020 – forslag til statsbudsjett
07/10/2019
– Naturalytelser til ansatte er årets store tema
09/10/2019
Vis alle

Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper

Regnskapsfører har mye å tilføre bedrifter i vekst, inkludert å få på plass likviditet til å realisere målene. Vi har snakket med en regnskapsfører som spiller en nøkkelrolle for en ny, innovativ og grønn bedrift i Stavanger.
Når regnskapsfører er kundens vekst-hjelper
Source: Regnskap Norge