Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021
06/01/2021
Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021
06/01/2021
Vis alle

Kundebrev

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse:

 HUSKELISTE TIL ÅRSOPPGJØRET

Viktig å huske på å få levert alt som er relevant for årsoppgjøret til regnskapsfører. Se vedlegg som PDF eller Wordfil

AKSJONÆROPPGAVE

Vi utarbeider og sender inn aksjonæroppgave for alle AS som vi utarbeider årsregnskap for. Viktig å gi oss beskjed om alle endringer i egenkapital og aksjeeiere, lån og uttak. Vi sender inn fortløpende og innen fristen som er 31. januar 2021.

 

UTVIKLING AV REGNSKAPSSYSTEM

I dette spesielle året så har vi fått testet om vi kan yte service selv om vi ofte ikke kan møtes fysisk. Erfaringen er at det kan vi med det aller meste, og vi vil fortsatt jobbe med å utvikle våre digitale løsninger.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en endring i økonomi- og administrasjonsfunksjonen. Sammen kan vi finne frem til løsninger som kan fylle deres behov på best mulig måte.

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR TILSKUDD TIL DEKNING AV FASTE KOSTNADER

DEL1

I perioden april til august så har vi sendt inn søknad for flere av dere som har opplevd omsetningsnedgang pga korona. Denne må vi utarbeide en bekreftelse på og sende inn til Skatteetaten. Dette gjør vi for dere.

DEL2

For perioden september 2020 til februar kan det sendes inn søknad for de som har hatt omsetningsnedgang på minst 30 % pga korona. Søknadsportalen åpner ca 18. januar. Her må autorisert regnskapsfører godkjenne søknad før den sendes inn. Ta kontakt dersom dere er i posisjon til å søke.

VIDEREFØRING AV LAV MERVERDIAVGIFTSATS

Det er vedtatt å videreføre lav merverdiavgiftssats på 6 pst. til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 er satsen 12 pst.

 

PENSJONSKONTO

Nytt i 2021 er at alle ansatte som har en innskuddspensjonsavtale gjennom arbeidsforholdet vil få en pensjonskonto som samler alle pensjoner fra tidligere arbeidsforhold inn på den nye hvis de ikke reserverer seg. Arbeidsgiver har en informasjonsplikt overfor sine ansatte.

SKATTEKORT 2021

Det anbefales at alle ser over skattekortet sitt for 2021 for å se om det er lagt til grunn riktig lønnsinntekt, utbytte, renter etc. Dette gjelder spesielt de som har ulik utbetaling av lønn fra måned til måned, samt de som har vært permittert pga korona.

NATURALYTELSER

Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Samtidig fjernes vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften. Det innføres videre skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.

 

 

DIETT, BILGODTGJØRELSE OG OVERTIDSMAT

Videreføres fra 2020 inntil videre. De skattefrie satsene på diettgodtgjørelse uten overnatting. Kr 200 for reiser mellom 6-12 timer og kr 400 for reiser over 12 timer.

Skattefri sats for overnatting på hotell er kr 589,-.

Den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Arbeidsavtalen eller tariffavtaler bestemmer hva den ansatte skal få i diettgodtgjørelse.

Skattefri bilgodtgjørelse er kr 3,50 pr km, statens satser er kr 4,03 pr km. Gjelder også for el-bil.

Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat er kr 200,- pr ansatt ved sammenhengende arbeid over 10 timer.

Spør oss om dere ønsker en mer fullstendig oversikt.

PRISJUSTERING

Iht. prisutviklingen må Brumunddal Regnskap fra 01.01.21 justere satsene med ca. 2 %. Viderefakturerte lisenskostnader og transaksjonspriser fra eksterne leverandører av datasystem øker mellom 1 til 6 %.

 

Med ønske om en riktig god jul og et godt nyttår!!

Fra: Jørn, Frode, Inger Lise, Jens-Olav, Ingunn S., Bjørg, Ingunn G, Karianne, Hans-Otto og Ragnhild