Ny forskrift om innsyn i e-post mv.
07/08/2018
Christines hilsen uke 32
10/08/2018
Vis alle

Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak

Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.
Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak
Source: Regnskap Norge