Endringer i kassasystemforskriften
07/08/2018
Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak
08/08/2018
Vis alle

Ny forskrift om innsyn i e-post mv.

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.
Ny forskrift om innsyn i e-post mv.
Source: Regnskap Norge