A-meldingen: Ny og bedre veiledning om arbeidsforhold
27/10/2017
Mulig å angi foretrukken varslingsmetode i Altinn
16/05/2018
Vis alle

Kundebrev nyttår 2017

Vi har gleden av å sende deg årets siste kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse

PRISJUSTERING
Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.18 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen.

HUSKELISTE TIL ÅRSOPPGJØRET
Viktig å huske på å få levert alt som er relevant for årsoppgjøret til regnskapsfører. Se vedlegg.

DIGITALISERING AV REGNSKAP
For flere av våre kunder har vi nå lagt opp for digitaliserte løsninger i forbindelse med regnskap, fakturering,
reiseregning osv., såkalte skyløsninger. Ta gjerne kontakt om dere skulle være interessert i en prat om dette
kan være hensiktsmessig for dere.

FAGARTIKLER OG NYHETER
Se vedlagte kundebrev (eget vedlegg) som er forfattet av vår bransjeforening.