Automatisert, men ikke borte!
29/09/2017
Kundebrev nyttår 2017
21/01/2018
Vis alle

A-meldingen: Ny og bedre veiledning om arbeidsforhold

Veiledningen omhandler helt sentrale temaer det er mange spørsmål om, som for eksempel arbeidsforholds-ID, sluttdato, endring av stilling, fusjon/fisjon, feriepenger til tidligere ansatt og ikke minst bytte av lønnssystem og regnskapsfører.
A-meldingen: Ny og bedre veiledning om arbeidsforhold
Source: Regnskap Norge