Skatte- og avgiftsforslagene i Revidert statsbudsjett
11/05/2023
Merverdiavgiftsloven – hvilke regler gjelder ved utførsel av tjenester?
16/05/2023
Vis alle

Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?

Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.
Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?
Source: Regnskap Norge