Pensjon fra første krone
24/06/2021
Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet
24/06/2021
Vis alle

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021.
Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges
Source: Regnskap Norge