Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020
12/05/2020
Pålegg om å avgi bekreftelse på kompensasjonssøknad stoppes inntil videre
12/05/2020
Vis alle

Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regnskap Norge savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett
Source: Regnskap Norge