Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett
12/05/2020
Redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni og lønnstilskudd for sone V og Svalbard
13/05/2020
Vis alle

Pålegg om å avgi bekreftelse på kompensasjonssøknad stoppes inntil videre

Foretak som har fått varsel fra Skatteetaten om å fremlegge bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på kompensasjonssøknad får forlenget frist. Samtidig stoppes utsendelse av nye pålegg inntil videre.
Pålegg om å avgi bekreftelse på kompensasjonssøknad stoppes inntil videre
Source: Regnskap Norge