Lønnskompensasjon til permitterte er forsinket
11/05/2020
Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett
12/05/2020
Vis alle

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Lønnstilskudd gis arbeidsgivere i arbeidsgiveravgiftssone V. I tillegg er utvidet opsjonsskatteordning og økte startavskrivninger i saldogruppe d (maskiner mv) blant de større overskriftene.
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020
Source: Regnskap Norge