Accountants can save the world
13/12/2019
Forslag til ny revisorlov
13/12/2019
Vis alle

Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging

Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten.
Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging
Source: Regnskap Norge