Lønnsnivå 2019
25/10/2019
Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land
31/10/2019
Vis alle

Fradrag for mva på rivningskostnader

Skatteklagenemnda har nylig behandlet to saker om fradrag for kostnader til rivning av bygg. Til tross for at sakene ved første øyekast fremstår som relativt like er resultatet forskjellig.
Fradrag for mva på rivningskostnader
Source: Regnskap Norge