Når millimeterregler står i veien
20/06/2019
Hovedadministrator – ny rolle i Altinn
21/06/2019
Vis alle

Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.
Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument
Source: Regnskap Norge