Gjør deg klar!
15/02/2019
Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner
20/02/2019
Vis alle

Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018

89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018
Source: Regnskap Norge