Forberedelser til årsoppgjøret
14/01/2019
Arbeidsgivers behandling av tips
14/01/2019
Vis alle

Kontantfaktura-unntaket bør gjelde generelt slik det er forstått til nå

Regnskap Norge ber om at Finansdepartementet avklarer situasjonen etter at Skattedirektoratet har avgitt uttalelse som begrenser adgangen til å bruke kontantfaktura.
Kontantfaktura-unntaket bør gjelde generelt slik det er forstått til nå
Source: Regnskap Norge