Vi søker Autorisert regnskapsfører.
19/09/2016
Kundebrev høst 2016
04/11/2016
Vis alle

NY MVA-MELDING FRA 01.01.2017 – HVA VIL DETTE SI FOR DERE

Vi ønsker å informere litt mer om ny mva. melding og hva den betyr for alle næringsdrivende.  Alle regnskapsprogrammer må oppgraderes i forbindelse med ny mva- melding og kontoplan/kontokoder må gjennomgås for hver enkelt kunde. Vi regner med å bruke fra 1 time til 4 timer pr kunde for å få dette på plass.

Tidsforbruket avgjøres av kundens forhold når det gjelder mva. behandling, eventuell importmerverdiavgift og kjøp av fjernleverbare tjenester.  For de kunder som har import av varer vil det bli nødvendig med en endring av interne rutiner.  Mva. betalingen på import blir ikke lenger en forskuddsbetaling til Tollkassereren ved Skatt Øst, men betalingen skjer over den ordinære mva. oppgaven.  Vi vil sammen med de kundene dette gjelder se på hva endringen vil bety for dem.  Den nye mva. meldingen gjelder fra og med 1. termin 2017, og vi vil måtte innrette føringen allerede fra januar for de fleste kunder.

 

Mer informasjon om emnet kan leses hos:

Regnskap Norge         Ny mva-melding – ny hverdag!

Skatteetaten                Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

 

Ønsker dere en gjennomgang av hva dette vil bety for dere så ta gjerne kontakt med din regnskapsfører.