Faksnummer utgår
20/06/2016
Vi søker Autorisert regnskapsfører.
19/09/2016
Vis alle

Utbetaling av feriepenger til månedslønnede

Etter hovedregelen i ferieloven skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Er siste vanlig lønningsdag nærmere feriestart enn 1 uke, kan feriepengene likevel kreves utbetalt senest 1 uke før ferien.
Til tross for disse reglene er det vanlig at arbeidsgiver for månedslønnende/fastlønnede utbetaler og avregner årets feriepenger i juni måned. Samtidig er det vanlig at arbeidsgiver holder tilbake (trekker) lønn for ferien. Ved å avregne på en slik måte, kan arbeidstaker ta ferie ellers i året med vanlig lønn. Mange arbeidstakere har i dag 5 uker avtalefestet ferie. Her viser vi deg hvordan du skal avregne feriepenger i juni dersom virksomheten opererer med 5 uker avtalefestet ferie:

Huldt & Lillevik Kompetanse > Nytt > Utbetaling av feriepenger for månedslønnede