Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november
30/10/2020
Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides
30/10/2020
Vis alle

Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår
Source: Regnskap Norge