Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår
30/10/2020
Lønnstilskuddsordningen – husk fristen 5. november
02/11/2020
Vis alle

Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides

Ordningen utvides med to måneder, til ut februar. Kravet til omsetningsfall senkes til 30 prosent, støtteandelen økes til 60 prosent og det øvre taket på tilskudd heves.
Kompensasjonsordningen for reiselivsnæringen utvides
Source: Regnskap Norge