Få tips til kvalitetskontrollen
23/05/2023
Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel
26/05/2023
Vis alle

Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering

Mandag overleverte utvalgsleder Filip Truyen i Verdipapirlovutvalget en utredning om gjennomføring av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i norsk rett til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Regnskap Norge har hatt et innvalgt medlem i verdipapirlovutvalget for denne utredningen.
Utredning fra Verdipapirlovutvalget om bærekraftsrapportering
Source: Regnskap Norge