Refusjonsordningen for koronarelatert sykefravær forlenges
31/01/2022
Dokumentasjon av balansen
02/02/2022
Vis alle

Kompensasjonsordning 4 – kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kalkulatoren gjelder for tilskuddsperioden november 2021 til februar 2022. Excel-dokumentet inneholder også oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger.
Kompensasjonsordning 4 – kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Source: Regnskap Norge