Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021
03/09/2021
Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene
06/09/2021
Vis alle

Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

Utvalget skal foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet.
Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet
Source: Regnskap Norge