Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte
02/09/2021
Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2021
03/09/2021
Vis alle

MVA-meldingen blir ny fra 2022

Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.
MVA-meldingen blir ny fra 2022
Source: Regnskap Norge