Angivelse av rabatter i salgsdokumentet
30/06/2021
Hør på podkast i sommer
07/07/2021
Vis alle

Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres
Source: Regnskap Norge