Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021
07/05/2021
Regnskap Norge-podden: Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering
10/05/2021
Vis alle

Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
Et steg nærmere utsatt årsregnskapsfrist
Source: Regnskap Norge