Ny administrerende direktør i Regnskap Norge
06/04/2021
Midlertidig rett til feriepenger
09/04/2021
Vis alle

Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling
Source: Regnskap Norge