Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen
25/03/2021
Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader
25/03/2021
Vis alle

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret
Source: Regnskap Norge