Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser
22/02/2021
Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret
25/02/2021
Vis alle

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser
Source: Regnskap Norge