Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer
18/02/2021
Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser
23/02/2021
Vis alle

Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser

Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer – fra hjemmekontor.
Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser
Source: Regnskap Norge