– Du verden, hvor mye vi har lært!
04/09/2020
Søk om lønnstilskudd fra 2. oktober
04/09/2020
Vis alle

Feilføring i næringsoppgaven – lagmannsretten fastholdt tilleggsskatt på 30 mill kroner

Som følge av utilsiktet feil ved føringen av skattemeldingen kom et regnskapsmessig tap urettmessig også med som skattemessig fradragsberettiget tap.
Feilføring i næringsoppgaven – lagmannsretten fastholdt tilleggsskatt på 30 mill kroner
Source: Regnskap Norge