NSRS er live!
24/08/2020
Endringer i permitteringsreglene fra 1. september
27/08/2020
Vis alle

31. august er siste frist for å kreve refusjon for forskuttert lønnskompensasjon

Arbeidsgivere som forskutterte lønnskompensasjon til permitterte for dag 3 til 20 i permitteringsperioden, må huske å søke om refusjon fra NAV innen 31. august.
31. august er siste frist for å kreve refusjon for forskuttert lønnskompensasjon
Source: Regnskap Norge