Visma har fått meldeplikt
28/05/2020
Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene
29/05/2020
Vis alle

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.
Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb
Source: Regnskap Norge