Utvidet rett til egenmelding oppheves
26/05/2020
Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke
27/05/2020
Vis alle

Innspillsmøte om kompensasjonsordningen

26. mai deltok Regnskap Norge i innspillsmøte om kompensasjonsordningen sammen med NHO, Virke, SMB Norge og LO. Innspillsmøtet kom i stand som ledd i Stortingets behandling av et representantforslag om saken.
Innspillsmøte om kompensasjonsordningen
Source: Regnskap Norge