Oppdragsbekreftelse ved søknad om kompensasjon
21/04/2020
Kompensasjonsordningen for næringslivet – søknader fra konserner
22/04/2020
Vis alle

Arbeidsgiveravgift på forskuttert lønnskompensasjon til permitterte

Arbeidsgiveravgift på lønn som arbeidsgiver forskutterer til permitterte behandles på samme måte som arbeidsgiveravgift på forskuttering av sykepenger og andre ytelser fra NAV.
Arbeidsgiveravgift på forskuttert lønnskompensasjon til permitterte
Source: Regnskap Norge