Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med
30/03/2020
Tredje krisepakke – enighet på Stortinget
31/03/2020
Vis alle

Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?

Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.
Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?
Source: Regnskap Norge