Digitalt forum er etablert
24/01/2020
Hvitvasking – stabilt nivå på rapportering til Økokrim
30/01/2020
Vis alle

God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert
Source: Regnskap Norge