Årsoppgjørets time
10/01/2019
Forberedelser til årsoppgjøret
14/01/2019
Vis alle

Kundebrev – Desember 2018

Vi har gleden av å sende deg årets kundebrev med artikler vi håper kan være av interesse

 

PRISJUSTERING
Vi gjør oppmerksom på at Brumunddal Regnskap fra 01.01.19 justerer satsene med ca. 3 % iht. prisutviklingen.

 

HUSKELISTE TIL ÅRSOPPGJØRET
Viktig å huske på å få levert alt som er relevant for årsoppgjøret til regnskapsfører. Se vedlegg.

DIGITALISERING AV REGNSKAP
For flere av våre kunder har vi nå lagt opp for digitaliserte løsninger i forbindelse med regnskap, fakturering, reiseregning osv., såkalte skyløsninger. Ta gjerne kontakt om dere skulle være interessert i en prat om dette kan være hensiktsmessig for dere.

NY KASSELOV
Husk at fra 01.01.2019 skal alle kassasystemer være produkterklært. På skatteetaten.no finner du en oppdatert liste over de leverandørene som har produkterklært sine kassasystem sammen med mye annen nyttig informasjon om emnet. Har dere en gammel kasseløsning som ikke er godkjent så må dere handle straks. Ta gjerne kontakt med oss om dere trenger hjelp med å vurdere kassasystem.

INNBERETNING AV FORDELER ANSATTE
Fra 01.01.2019 strammes reglene inn for skattelegging av ansattes rabatter og naturalytelser. Spesielt vil vi nevne rabatter som oppnås for den ansatte hos arbeidsgiver eller arbeidsgivers samarbeidspartnere og flybonus som brukes privat. Det er arbeidsgiver som får rapporteringsplikt på fordelene og vi anbefaler at arbeidsgiver utarbeider klare rutiner på hvordan de ansatte skal forholde seg til rabatter og hvordan rapportere disse til arbeidsgiver løpende. For mer informasjon kan vi anbefale å lese denne artikkelen fra Regnskap Norge: https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/prinsipputtalelse-om-rabatter-i-arbeidsforhold/

NYTT HVITVASKINGSREGELVERK
Trådte i kraft 15. oktober 2018. For vår del så innebærer det blant annet at kravet til ID-kontroll av kunder øker, og at undersøkelser skal iverksettes så lenge det foreligger forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, plikter vi å oversende opplysninger til Økokrim om forholdene.

GDPR – PERSONVERNFORORDNING
I 2018 har Brumunddal Regnskap tilpasset seg regelverket om databehandling av personopplysninger. Vi har tilpasset våre systemer og rutiner for å kunne etterleve regelverket. Noen av våre oppdragsavtaler vil av denne grunn måtte revideres i løpet av tidlig 2019, det tar vi med hver enkelt og er det noen som trenger en avtale så ta kontakt med oss.