Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019
08/10/2018
Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019
11/10/2018
Vis alle

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019

Det vil være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen er foreslått satt til 200 kroner.
Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019
Source: Regnskap Norge