Revidert nasjonalbudsjett 2016
11/05/2016
Siste utgave av Merverdiavgiftshåndboken
12/05/2016
Vis alle

Næringsmidler som gis bort for utdeling på veldedig grunnlag fritas på visse vilkår for uttaksmerverdiavgift

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å frita næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag for uttaksmerverdiavgift. Regelverksendringen omfatter altså ikke direkte gaver til trengende – man må anvende et mellomledd.
Source: Regnskap Norge