Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser
23/02/2021
Stortinget med flere endringer i krisetiltakene
25/02/2021
Vis alle

Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret

Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret
Source: Regnskap Norge